Jõgeva uus politseikomissar Valentin Keki?ev tunneb hästi kohalikke olusid

Alates tänasest on Jõgeva politseijaoskonna komissar Valentin Keki?ev. Vooremaad huvitas muidugi, miks langes valik just selle mehe kasuks. Lõuna Politseiprefektuuri prefekt Aivar Otsalt:

“Valentin Keki?evi tugev külg on see, et ta on olnud nii kriminaalpolitseinik kui korrakaitsepolitseinik, samuti on ta juhtinud iseseisvat struktuuriüksust Mustvee konstaablijaoskonda. Keki?evi tugevus on veel see, et ta on kogu oma politseinikukarjääri vältel töötanud Jõgevamaal ja tunneb seega väga hästi kohalikke olusid.

Valentin Keki?evi näol on tegemist juhiga, kes on kasvanud välja jaoskonna enda töötajaskonnast. Olen kindel, et Jõgevamaa politseinikud teevad Valentin Keki?evi juhtimisel väga head tööd.”

—————–

Edasi mõned küsimused värskele Jõgeva politseipealikule Valentin Keki?evile endale.

Millele kavatsete Jõgeval kõige rohkem tähelepanu pöörata?

Minu arvates tuleb tähelepanu pöörata eelkõige avalikule korrale ja seda mitte ainult Jõgeval, vaid kogu maakonnas. Oluline on, et inimestel oleks tänavatel turvaline liikuda nii päevasel kui ka öisel ajal.

Samuti tuleb rõhku panna toimepandud kuritegude avastamisele. Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga on politsei Jõgeva maakonnas registreerinud 630 kuritegu, neist on avastatud 74,4%, mis on minu arvates väga hea tulemus. Tahame seda taset kindlasti hoida.

Uute kuritegude toimepanemist ei saa politsei üksi ära hoida, seda saame teha ainult koostöös elanikega. Siinkohal kutsungi kõiki Jõgevamaa elanikke üles eeskätt oma vara kaitsele tähelepanu pöörama, ka naabrusvalve on tõhus vahend kuritegevuse ohjamisel. Igasugusest kahtlasest tegevusest tuleks kohe teada anda politsei tasuta lühinumbril 110. Hea näide meie koostööst elanikega on roolijoodikutest teatamine. Iga päev helistavad meile tähelepanelikud inimesed, kes annavad teada joobes ja imeliku sõidustiiliga juhtidest. Ligikaudu 70 protsenti sellistest kõnedest on tulemuslikud, see tähendab, et politsei tabab ja eemaldab liiklusest ohtliku juhi.

Pöörame tähelepanu ka alaealistega seotud probleemidele, eriti alaealiste poolt alkoholi ja narkootikumide tarvitamisele.

Jõgeval räägitakse, et politsei on siin liiga kuri. Näiteks veidi tuikuvat meest, kes rahulikult kodu poole kõnnib ja kedagi ei tülita, pole ju põhjust kongi viia. Mujal enamasti nii karmid ei olda. Kuidas saaks politsei rahvaga paremini sõbraks?

Ma ei ütleks, et Jõgeva politsei on kuri. Igat tänaval tuikuvat inimest me kindlasti kongi ei vii. Võimalusel toimetame sellise inimese hoopis koju, kui ta kindlat elukohta ei oma, siis sotsiaalmajja.

Kainenema viime sellised inimesed, kes ei ole antud hetkel adekvaatsed, kes ei saa ise ka aru, kus või miks nad on. Eelkõige on joobes inimeste tänavalt äratoimetamine aga turvalisuse küsimus ? alkoholijoobes inimene on kaitsetu ja langeb kergemini ise kuriteo ohvriks. Tihti peab politsei kinni ka alkoholi tarvitanud alaealisi, nemad antakse reeglina üle vanematele.

Kas kolite Jõgevale elama?

Minu sünni- ja elukoht on Mustvees ja kavatsen sinna ka jääda. Arvan, et pole oluline elada tingimata Jõgeval. Jaoskonna juhina on mul maakonna teises otsas elades pigem parem ülevaade kogu maakonnas toimuvast.

JÜRI LEESMENT

blog comments powered by Disqus