Jõgeva uus kultuurijuht Valev Pärn kavatseb tuua kohalikku kultuuriellu rohkem Tartu vaimu

Jõgeva linna kultuurielu koordineerima asunud Valev Pärn on arvamusel, et professionaalsete esinejate kutsumiseks Jõgevale peab põhjalikku tööd tegema. ?Suurematesse linnadesse tulevad muusikud, näitlejad ning teised kultuuriinimesed meelsasti ise. Esinemisvõimalusi maapiirkondades peavad kohalikud kultuuritöötajad neile enamasti ise järjekindlalt välja pakkuma. Arvan, et kõige sagedamini võiksid Jõgeval oma kunsti tutvustada kultuurikollektiivid Tartust, kõigest viiekümne kilomeetri kauguselt. Püüan ka oma seniseid suhteid ära kasutada selleks, et heatasemelised Tartu artistid võimalikult tihti Jõgevale jõuaksid,? lubas alates 1977. aastast kultuuritööga seotud Valev Pärn, kes on Tartus töötanud linna kultuuriosakonna juhatajana, filmikeskuse direktorina ja viimati tantsuklubi Stiil tegevjuhina

“Tantsuklubil Stiil on kolmandat aastat osakond ka Jõgeval, seetõttu käisin klubi juhtides siin vähemalt kord nädalas. Nii tekkis põgus ülevaade Jõgeva olustikust, sidemed siinsete inimestega. Seetõttu kutsutigi mind Jõgeva linnavalitsusse kultuurialasele tööle,? märkis Pärn. Senine linnavalitsuse kultuurinõunik Hele Kull jäi perekondlikel põhjustel pikemale puhkusele.

Valev Pärn usub, et hea koostöö Tartuga looks paremad võimalused ka Jõgeva kultuurielu laialdasemaks tutvustamiseks erinevates Eestimaa paikades ja kaugemalgi. ?Hiljuti külastas Jõgevat Tartu linnapea Laine Jänes. Kohtumistel jõgevlastega oli põhiteemaks Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks. Tartu strateegia Euroopa kultuuripealinnaks pürgimisel ongi mitte enese esitlemine üksinda, vaid koostöö arendamine erinevate Lõuna-Eesti piirkondadega, kaasa arvatud Jõgevamaaga.?

Valev Pärn loeb oluliseks juba traditsiooniks saanud kultuuriürituste edasist linnas. ?Peagi algavad taas Jõgeva linna päevad. Enne võimalike uuenduste algatamist linna kultuurielus pean vajalikuks põhjalikult aru pidada linna kultuuritöötajatega. Igati oluline on ka koostöö omavalitsuse tasandil, näiteks konstruktiivsed suhted linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga. “

Linnavalitsuse kultuurinõuniku asendaja arvates vajaks Jõgeva ehk senisest rohkemgi palgalisi kultuuritöötajaid, kelle ametisse võtmine sõltub loomulikult rahast. ?Olukorda parandaks mittetulundusühingute senisest tugevam kaasamine erinevatesse kultuurielu valdkondadesse,? lausus Valev Pärn.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus