Jõgeva uuendas koolide arvutivõrku

Norby ja Jõgeva juhid meenutasid, et projektis, millega tehti algust juba paar aastat tagasi, on palju osapooli: lisaks Jõgeva Linnavalitsusele ja Norby Telecomile on sellega seotud olnud ka Tiigrihüppe Sihtasutus ja EENet. Fiiberoptiliste kiudude soetamine ja paigaldus läks Jõgeva linnale maksma 557 196 krooni. Sama summa ulatuses sai Jõgeva linn omakorda toetust Tiigrihüppe SA-lt.

Kiirus ja kvaliteet

Linnapea Viktor Svjatõ?ev rõõmustas uue võrgu üle, mis pakub nüüd linna haridus- ja kultuuriasutustele kiiret ja kvaliteetset teenust. Jõgeva on üks vähestest linnadest Eestis, kus selline koole ühendav võrk on välja ehitatud.

Paigaldatud fiiberoptiline võrk ühendab linna haridusasutused ühtsesse andmesidevõrku, asutuste vaheline andmesidekiirus on 100 Mbps ja ühendus EENeti magistraalvõrguga 1 Gbps.

Uue süsteemi keskus asub Jõgeva Linnavalitsuses, kiired viivad aga kultuurikeskusse, Betti Alveri muuseumi, Virtuse spordihoonesse, muusika- ja kunstikooli, linnaraamatukokku, kolme gümnaasiumi ja kahte lasteaeda.

Ühtne võrk võimaldab kasutusele võtta asutustevahelisi erinevaid IKT rakendusi, nagu näiteks erinevate koolide koostöö õpilastele integreeritud õppe läbiviimisel, rahvusvaheliste ja Eesti projektipartnerite vaheliste videokonverentside korraldamine, ühine raamatupidamise dokumendihaldus, videokonverentsid, e-õpe jne. Samuti võimaldab kiire andmesideühendus osaleda Jõgeval teistes linnades asuvate haridusasutuste vahelistel videokonverentsidel ja kasutada e-õppes audiovisuaalseid materjale.

Norby Telecom AS-i andmeside äriliini juht Argo Tali peab vanade süsteemide väljavahetamist Jõgeva Linnavalitsuse ja EENeti poolt kiiduväärt otsuseks, sest vana lahendus ei võimaldanud kasutada kõiki tänapäevaseid infotehnoloogilisi võimalusi.

Tali sõnul saab vastvalminud võrgus läbi viia videokonverentse, hallata keskset serverit ning kasutada üle-Interneti toimivat IP-telefonisidet. ?Fiiberoptilisel kaablil töötavat andmesidevõrku iseloomustab eelkõige piiramatu edastuskiirus ning vastupidavus. Isegi 100 Gbps internetiühenduse pakkumine fiibervõrgus pole tänapäeval enam probleemiks,? lisas Tali.


Baasvõrk on loodud

Norby Telecom AS-i juhatuse esimees Oleg Svaikovski sõnul on Jõgeval nüüd baasvõrk loodud ja see esitab linnale omakorda uusi väljakutseid.

?11 asutust tähendab väga suurt hulka inimesi, kes saavad sellele teenusele juurdepääsu. Sama võrk mõjutab kaudselt kindlasti ka Jõgeva linna elanikke. Kuskil siin kesklinnas on need kiired, aga nad jõuavad tänu koolidele ka elamurajoonidesse ja sama võrgu baasil saab hakata ehitama juba lokaalseid võrke. Paari aasta pärast tegutsevad ka Jõgeval mitmed operaatorid ja teenuste hinnad lähevad dramaatiliselt alla,? lubas Oleg Svaikovski.

Loodud baasvõrk annab tulevikus võimaluse arendada kogu andmesidevõrku terves Jõgeva linnas. ?Elu Jõgeval saab minna ainult paremaks,? lubas Svaikovski.

Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialisti Erki Tederi sõnul annab uue fiibervõrgu pikk tööiga neile kindlustunde ja võrgu tehnilised võimalused lubavad kiirust igal hetkel suurendada. “Võrk annab meile uued võimalused, mida on kindlasti rohkem, kui me seni ette kujutame. Esimese praktilise kasuna saame tekitada oma haridus- ja kultuuriasutuste vahel ühtse võrgu, mille kaudu andmebaase ja programme jagada,? ütles Teder.

Jõgeva koolid saavad uuest andmesidevõrgust osa eelkõige läbi riikliku e-õppe arengukava Õppiv Tiiger, mille üks oluline element on virtuaalsete õpikeskkondade ja e-õppematerjalide kasutamine igapäevases õppetöös. Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi sõnul on Jõgeva kiire andmesidevõrk kindlasti oluline eeldus Õppiva Tiigri edukaks alguseks. “Tiigrihüppe Sihtasutuse kaasabil on loodud näiteks õpikeskkonnad “Noor loodusuurija,? “Tiigriretk Eestimaal,? “Tere, kevad,? “Ampser,? “Tähetaevas,? “Eesti muusika,? “Eesti taimed? ja paljusid teisi,? ütles Mägi. “Andmesidevõrk loob oluliselt paremad võimalused ja annab stabiilsema sidekvaliteedi.?


WiFi ja WiMAX

Norby Telecom on ka esimese WiMAX Interneti leviala avaja Balti riikides. Tegemist on äärmiselt kaasaegse tehnoloogiaga, mille kõrval WiFi tundub eilne päev.

Argo Tali sõnul on tänaseks WiMAX Internetiga kaetud üle 40% Eesti pindalast. ?Lühidalt inimkeelde tõlgituna on WiMAX WiFi järgnev põlvkond, ta levib mastist kuni 15 km, töötleb peegeldusi jne,? rääkis Tali.

Svaikovski sõnul ei õigusta WiFi ennast tänapäeval enam Jõgeva suguses linnas. “WiFiga võib varustada üldkasutatavad hooned, koolide fuajeed, et oleks teatavad punktid, kus ühendus on tagatud, kuid kogu linna pole mõtet katta,? rääkis Norby juht.

Traadita internetti spetsialistid Jõgeva-sugusele linnale tänapäeval enam ei soovita, sest teistel linnadel on olnud sellega kurvad kogemused. “Võrus ummistasid kohalikud ära kõik kanalid, turistid ei saanud midagi ja kvaliteetset teenust ei saanud keegi. Mille eest linn maksis, oli arusaamatu,? kinnitas Svaikovski, et WiFiga on mõtet katta vaid teatud lokaalsed punktid, kuid pole võimalik, et lähed ükskõik millisesse linna punkti ja saad kvaliteetset teenust.

Norby Telecom AS pakub muu hulgas ka IP-telefoniteenust ja IP-telefonijaama. Nende koostöö Jõgeva linnaga jätkub.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus