Jõgeva Ühisgümnaasiumis peeti lemmikloomateemalist kunstipäeva

Kunsti mõistavad eri inimesed erinevalt. Kelle jaoks tähendab kunst lihtsalt ilusat pilti, kes peab vajalikuks edastada kunsti kaudu olulist ühiskondlikku sõnumit. Maakonna koolide kunstipäevad, mida Jõgeva Ühisgümnaasiumis juba aastaid korraldatakse, toetavad pigem viimast lähenemist.

 

Tänavune kunstipäev, mis leidis aset möödunud reedel, kandis pealkirja „Märka, hoia ja kaitse!“ ning oli pühendatud lemmikloomadele. Kodus tuli kunstipäevalistel teha lemmikloomade arukale ja vastutustundlikule pidamisele üles kutsuv plakat ning ette valmistada performance. Kohapeal tuli luua korraldajate poolt varutud materjalist kodutu looma skulptuur ning välja mõelda, kuidas see loom kodu võiks leida.

Nimetatud ülesannete täitmise võtsid ette seitse võistkonda neljast koolist: Jõgeva Gümnaasium ning Jõgeva ja Põltsamaa Ühisgümnaasium olid esindatud kahe ning Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium ühe võistkonnaga. Hindamine käis kolmes vanuserühmas. Paraku oli valdav osa võistkondi (viis) koondunud noorimasse, 5.-7. klassi vanuserühma, ainsal 8.-9. klassi võistkonnal (Jõgeva Ühisgümnaasiumi 8. klassil) ning ainsal gümnaasiumiastme võistkonnal (Jõgeva Ühisgümnaasiumi 9. ja 10. klassil) ei olnud aga kellegagi võistelda.

Noorimate hulgas kujunes konkurents see-eest ägedaks ning võitjana väljus sellest Jõgeva Gümnaasiumi 7. b klass. Nende trumbiks oli hea esinemisoskus: nad hiilgasid nii loomaskulptuuri esitlemisel kui ka performance’i esitamisel. Õige napilt jäi neist maha Jõgeva Gümnaasiumi 7. a klass. Kolmanda koha hõivas Palamuse gümnaasiumi esindus.

„Kui kaugushüppes panevad sentimeetrid kõik paika, siis meil tuli järjestada võistkondi omaenda parema äratundmise järgi,“ ütles žürii nimel sõna võtnud Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru. „Samas kujunesid žüriiliikmete arvamused suhteliselt sarnaseiks ja vaidlusi suurt ei tekkinud.“

Rohkesti fantaasiat ja loomingulisust

Muru sõnul oli kunstipäevaliste taiestes ja etteastetes rohkesti fantaasiat ja loomingulisust ning nii mõnigi moment kutsus esile meeleliigutuse. Just argisest kõrgemale tõstev meeleliigutus on aga see, mida inimene kunstist otsib.

Tuleviku tarvis soovitas Toomas Muru noortel kõrva taha panna teadmise, et kui plakatile kirjutada viissada sõna, siis jääb inimesele selle sõnum arusaamatuks, sest tavaliselt möödutakse plakatist umbes viie sekundiga. Performance’it ei tohi aga segi ajada teatrietenduse või filmiga. Performance’i sõnum tuleks edasi anda eelkõige tegevuse kaudu.

„Selleks, et kõnealuse kunstiliigi olemust paremini mõista, soovitan teil näiteks YouTube’ist suurte meistrite performance’ite videoid vaadata,“ ütles Toomas Muru.

Tõepoolest: kunstipäeval sai nii mõnigi iseenesest hea etteaste vähem punkte just sellepärast, et ei vastanud performance’i nõuetele, ning mõnigi iseenesest hea taies vähem tunnustust sellepärast, et ei vastanud plakati nõuetele. Ent vigadest õpitakse ja õppimise koht kunstipäev ju ongi.

Õppimise võimalust pakuti kunstipäevalistele näiteks selgi ajal, kui žürii otsuseid tegi. Siis said noored õpikodades lemmiklooma kujulist vihikuhoidjat meisterdada, õppida kujutama jaapani koomiksite tegelasi, tutvuda tõukoerte kasvatamise köögipoolega või vaadata hoolimisest ja aitamisest kõnelevat filmi „Charlotte koob võrku“.

Südamelähedane teema

Noorimas vanuserühmas kaks esimest kohta hõivanud Jõgeva Gümnaasiumi võistkondi juhendas sama kooli kunstiõpetaja Janne Maasing. Et ta on oma ametit pidanud üsna vähe aega, oli ta Jõgevamaa koolide kunstipäeval alles esimest korda.

„Õnneks olid õpilased varem kunstipäeval käinud ja teadsid enam-vähem, mis neid siin ees ootab. Nad täitsid oma ülesandeid üsna iseseisvalt,“ ütles Janne Maasing.

Tema sõnul on vähemasti 7. b klassi õpilastele lemmikloomateema ka muidu südamelähedane. Viimaste jõulude eel kogusid nad näiteks raha, mille nad muidu loosipakkide tegemiseks oleksid kulutanud, kokku ja tegid selle eest kingitusi Tartu kodutute loomade varjupaigale.

Ka kunstipäeva korraldaja, Jõgeva Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja Anne Jaama tõdes päeva kokku võttes, et lemmikloomateema tõstatamine oli õigustatud, sest vastutustundlik loomapidamine pole meie ühiskonnas veel kõigile normiks kujunenud. Teema käsitlemisega said aga noored kunstihuvilised päris hästi hakkama.

Kunstipäeva toetasid Jõgeva linnavalitsus, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. Jõgeva linnavalitsus andis omalt poolt välja ka eriauhinna neile enim meeldinud performance’i eest. Selle pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 7. b klassi esindus, kelle tegevuskunstietendus kutsus üles kaitsma konni.

Lõpetuseks sobib veel kord tsiteerida žüriiliiget Toomas Muru:

„Tegelge ikka kunstiga, siis saate paremateks inimesteks!“

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus