Jõgeva Ühisgümnaasiumi päkapikud tõid jõulumeeleolu paljudesse asutustesse

Esineda said kõik päkapikud – tantsiti, lauldi, näideldi. Eriliseks tegi õhkkonna suur kokkuhoidmise tunne, sest esinejatele elati kaasa ning neid toetati kooslaulmisega. Päkapikke ootasid üllatused klassides.

Peale maiustamist läksid päkapikud õppekäigule Jõgeva linna. Kohaliku jõuluvana ja ülempäkade juhatamisel käidi läbi paljudest asutustest ja piiluti suurte inimeste tööruumidesse. Uudistati linna raamatukogus, politseimajas, päästeametis, kultuurikeskuses, postimajas, kauplustes?Kohtuti Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?evi ja maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Heiki Sildnikuga, kes katkestasid oma töö ja leidsid hetkeks aega kõige pisematele jõulusoovid edasi öelda.

Käidi tervitamas Jõgeva vallavanemat Saima Kalevit, uudistati tema tööruumis. Jäeti jõulusoovid Jõgeva maavanemale Aivar Kokkale, kes sel päeval kaugemal viibis. Lausuti jõulusoovid tänavatel vastutulnud suurtele ja väikestele, lehvitati tuttavatele. Ootamatult töine pilt avanes päkapikkudele ?Vooremaa? toimetuses. Kõik ajalehetegijad said kosutust päkapikkude soovidest, mis avaldusid mõnusa sädinana. Paaritunnise õppekäigu järel ei olnud keegi väsinud, vaid vastupidi- tehti ikka uusi ja uusi ettepanekuid jõulutervituste edastamiseks.

Väikeste päkapikumütsides laste poolt suur tänu kõigile osalistele meeldivate hetkede eest ja häid jõule igaühele!

Ilme Kraaner,
Jõgeva Ühisgümnaasium,
algklasside õppealajuhataja

blog comments powered by Disqus