Jõgeva turismiinfokeskus võib tulevikus asuda maavalitsuses

Lähitulevikus annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) maakonnas paiknevate turismiinfokeskuste teenindamise korraldamise üle kohalikele organisatsioonidele. Kui praegu on Jõgevamaa Turismiinfo Keskus Palamusel, siis uues olukorras plaanitakse selle asukohaks Jõgeva maavalitsuse hoonet.

Kasepääl toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul tutvustas teemakohast muudatust vallavanematele ja linnapeadele EAS-is turismiarenduskeskuse projektijuht Marge Sargma. Tema sõnul otsustati maakondlike turismiinfokeskuste teenindamine kohalikule tasandile üle anda sel eesmärgil, et nende asutuste töö organiseerimisel saaks lähtuda eelkõige iga maakonna eripärast ja turistide huvist selle piirkonna vastu. 

Keskused jätkavad tööd

“On teretulnud, kui kohapeal tekiks turismiinfokeskuste ülevõtmiseks ja edaspidiseks tööks EASi koostööpartner, milleks võiks olla mittetulundusühing või sihtasutus, millel omakorda kujuneksid koostöösuhted võimalikult erinevate asutuste ja ettevõtetega,” ütles Marge Sargma, märkides tunnustavalt, et  Jõgeva Omavalitsuste Liit on Eestis esimene organisatsioon, kes soovis oma nõupidamisel kuulda infot turismiinfokeskuste töökorralduse uuendamisest.

“Riik jätkab turismiinfokeskuste rahastamist 2008. aasta mahus kindlasti ka 2009. ja 2010. aastal ja on kindlasti huvitatud nende keskuste töö edaspidisest jätkamisest.

Arvestades riigieelarve ebastabiilset olukorda, ei tea me aga öelda konkreetseid rahanumbreid järgmisteks aastateks,” rääkis Sargma.

Omavalitsusjuhid huvitusidki ennekõike sellest, missuguseks kujuneb riigi osa turismiinfokeskuste tulevasel rahastamisel. “Me pole põhimõtteliselt turismiinfokeskuse teenindamise korraldamise  vastu, kuid vaja oleks ikkagi teada, millisel määral jääb seda ettevõtmist rahastama riik. Rahasummad, millest seni juttu on olnud, on ebapiisavad. Nii on oht, et kujuneb tuttav olukord: riik annab omavalitsustele üle järjekordse funktsiooni, kuid rahaline kate ülesande täitmiseks on ebapiisav,” märkis Mustvee linnapea Mati Kepp. 

Infopunkt maavalitsuse esimesele korrusele

Plaan turismialase teabetöö korraldamiseks uues olukorras on aga juba tekkinud. “Koos omavalitsusjuhtide ja sihtasutusega Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtlusekeskus oleme leidnud, et turismiinfokeskus võiks tulevikus asuda Jõgeva linnas  maavalitsuse hoone esimesel korrusel. Palamusel jääks aga turismialase info vahendamine kihelkonnakoolimuuseumi pädevusse, kes selle valdkonnaga praegugi edukalt tegeleb,” ütles maavanem Aivar Kokk. Tema sõnul on turismiinfokeskuse uues asukohas tööle rakendamiseks peetud läbirääkimisi ka Jõgeva linnavalitsusega, kes oleks selles projektiks koostööpartneriks.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Katrin Rajamäe sõnul on neid volitatud EAS-iga läbi rääkima. “Täpsustame ka rahasummat, mis riigil turismiinfokeskustele plaanis eraldada on,” lisas Rajamäe.

Saare vallavanema Jüri Morozovi sõnul on arutlusel olnud ka päris uue hoone ehitamine, kus hakkaksid paiknema nii turismiinfokeskus, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ja näiteks ka omavalitsuste büroo. Praegustes keerulistes majandusoludes on selle maja ehitamine siiski küsitav.

Katrin Rajamäe aga teatas, et alates septembrist jõustub uus määrus, mis reguleerib turismiinfokeskuste lahtiolekuaegu. “Lahtiolekuaegu pikendatakse suveperioodil, mil turisminduses kõrghooaeg. Ajal, mil külastatus väiksem, on infokeskused lahti lühemat aega,” ütles ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus