Jõgeva tunnustab politseinike tööd

Jõgeva linnavolikogu peab vajalikuks avaldada kiitust  Jõgeva Politseijaoskonna korrakaitsjate tööle ja otsida võimalusi ka abipolitseinike tegevuse tunnustamiseks.

Neljapäevasel istungil kohtus Jõgeva linnavolikogu liikmetega Lõuna Prefektuuri politseijaoskonna vanemkonstaabel Jana Õim, kes andis ülevaate kuriteo- ja väärteostatistikast ja õiguskorra tugevdamiseks kavandatud abinõudest. Linnavolikogu liige, SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder tegi ettepaneku saata Lõuna Prefektuuri juhtkonnale kiri, milles tõstetakse esile nii vanemkonstaabel Jana Õimu kui ka teiste piirkonna politseiametnike tööd.

“Jõgeva politseinikud on oma ülesandeid täitnud vastutustundega ja taganud linnas turvalisuse. Keerulisemate asjade kõrval peavad nad oluliseks tegeleda ka väiksemate probleemidega ja jõuavad süvenda iga inimese muredeni, kes politsei poole pöördub. Märkimist väärib seegi, et Jõgeva linnas on juhtiv roll tublidel naispolitseinikel,” lisas ta.

Peep Põdderi hinnangul vajaksid tunnustamist ka abipolitseinikud, kohalik omavalitsus võiks näiteks kaaluda nende premeerimist meenetega. “On oluline, et abipolitseinikud tunneksid enda töö vajalikkust,” rääkis ta.

“Nii politseinike kui ka abipolitseinike tegevuse esile tõstmine on igati vajalik ja stimuleerib neid korrakaitse tugevdamisele Jõgeva linnas ja õigusrikkujate kiirele tabamisele veelgi rohkem tähelepanu pöörama,” ütles Jõgeva linnavolikogu aseesimees, Jõgeva Haigla ravijuht Kalle Piiskoppel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus