Jõgeva tuleva aasta eelarvest investeeritakse suur osa tänavate uuendamiseks

Möödunudneljapäevasel Jõgeva linnavolikogu istungil sai teoks 2008. aasta eelarve esimene lugemine. Linnavolikogu istungil esines eelarve tutvustamiseks ettekandega Jõgeva abilinnapea Aare Olgo, kes linnapea Viktor Svjatõsevi puhkuse ajal ka linnapea kohustusi täidab.

“Järgmisel aastal on kuludeks ja tuludeks kokku planeeritud 123 499 468 krooni ning selleks investeeringuteks kavandatud 24 450 000 krooni, mis moodustab 20 protsenti eelarve kogumahust,” ütles Olgo, kelle sõnul investeeritakse ennekõike  tänavate nüüdisajastamiseks. “Uuendatakse Aia tänava osa alates Kaubahallist kuni raudteeni ning Sauna tänav Aia ja Rohu tänava vahelisel lõigul. Suure tänava vasakpoolsele servale ehitatakse kuni Piibe maanteeni ulatuv kõnnitee. Samuti rajatakse jalgtee, mis algab kaupluse Krossi kaubad juurest ning viib välja gümnaasiumideni ja linna staadionini. Sellele jalgteele paigaldatakse ka valgustid. Uued kõnniteed ehitatakse Laiale tänavale, kus tehakse ka pindamistöid. Samuti pinnatakse  Turu ja Tähe tänav.

“Kui senini on Jõgeval suuremaid töid tehtud sõiduteede korrastamiseks ja remontimiseks, siis järgmisel aastal püütakse oluliselt paremaks muuta ka kõnniteede olukorda,” lausus majandusvaldkonnaga tegelev abilinnapea.

“Üksikisiku tulumaksust oleme prognoosinud laekumist 37,8 miljonit krooni. Mäletatavasti diskuteerisime veel mõned aastat tagasi, kas 20 miljonit on vähe või palju. Praegused laekumisvõimalused aga tõestavad, et 3-4 aastaga on paranenud Jõgeva elanike töötamisvõimalused ja palgad vähemalt 1,5  korda suurenenud, ” märkis Olgo.

Haridusele, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnale spetsialiseerunud abilinnapea Kalmer Lain nimetas 2008. aasta eelarve suurimaks prioriteediks haridus- ja kultuuritöötajate palgatõusu 15-30 protsenti “Palgad suurenevad koolide mittepedagoogilisel personalil, lasteaednikel ja kultuuritöötajatel,” rääkis ta.

Kalmer Laini sõnul on eelarvesse plaanitud ka Aia 34 asuva koolimaja projekteerimisrahad. “Pärast renoveerimist  saavad sinna ruumid muusikakool, kunstikool ja kultuurikeskuse huvikool. Jõgeva Täiskasvanute Keskkool asuks plaanikohaselt 2011. aastal uutesse ruumidesse Piiri 1C, ” rääkis Lain.

Linnavolikogu Rahvaliidu fraktsiooni liikmetest ütles tuleva aasta eelarve kohta oma arvamuse Kaido Lehtla: “Meie fraktsiooni hinnangul on liiga vähe raha plaanitud spordielu arendamiseks. Jõgeva linna spordiklubisid saaks toetada ka sel moel, et võimaldada neil Virtuses tasuta treenida ja ka võistlusi korraldada. Vastavad kulud võiks katta linnavalitsus. Spordile ja tervislikele eluviisidele rohelise tee avamine aitab  hoida Jõgeva noori eemale narkomaaniast, alkoholismist ja korrarikkumistest,” nentis ta.

Jõgeva linna 2008. aasta eelarve on avalikustatud Jõgeva Linna Lehes, linna koduleheküljel ja volikogu kantseleis ning kuni 5. detsembrini on kõigil soovijatel võimalus selle menetlemiseks oma ettepanekuid teha.

“Loodame, et linnakodanikel jätkub huvi ja mõtteerksust Jõgeva majanduselu võtmedokumenti põhjalikult uurida ja analüüsida, ” ütles abilinnapea Aare Olgo.       

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus