Jõgeva-Tartu regiooni juhina jätkab Rainis Uiga

Keskkonnaameti uue põhimääruse jõustumine ei too Jõgeva-Tartu regioonile kaasa muutusi, Rainis Uiga jätkab 1. juulist tööd regioonijuhina.


Keskkonnaameti sisekommunikatsiooni peaspetsialisti teatel ei too ameti põhimääruse muutmine regiooni töökorralduslike muudatusi.

Amet on tänavu 1. juunist ühendanud Harju-Rapla-Järva ja Pärnu-Viljandi regiooni, uut superregiooni asus juhtima Sulev Vare, kes varem töötas Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhatajana. Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari sõnul osutus Sulev Vare valituks, sest tal on pikaajaline ja edukas regiooni juhtimise kogemus.

 “Sulev Vare on tõestanud end kui kollektiivi liitev juht ning seda kogemust on Harju-Järva-Rapla suure töömahuga arvestamiseks ja keerukate otsuste tegemiseks vaja,” ütles Onemar.

Uue põhimäärusega muudeti Keskkonnaameti tugiüksuste töökorraldust ja struktuuri ning moodustati senise personaliosakonna, haldusosakonna, rahandusosakonna ja õigusosakonna asemel üldosakond. Senise haldusosakonna asjaajamisbüroo baasil moodustati teenindusosakond, mille põhiülesanne on tagada Keskkonnaameti klientide teenindamine.

Uus põhimäärus annab peadirektorile õiguse määrata keskkonnaameti teenistuskohtade koosseis. See toetab struktuuriüksuste koosseisude optimaalset kujundamist töökoormustest lähtuvalt. Sarnaselt eelmisele põhimäärusele, jääb ameti teenistuskohtade üldarvu kinnitamine keskkonnaministri pädevusse.

Uus põhimäärus määratleb Keskkonnaameti eestikeelse lühendi, selleks on KeA.

 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus