Jõgeva tänavad remonditakse turvalisemaks

Suurel tänaval Uku ristist Ristiku tänaval asuva Enn Kippeli sünnimajani jäävat teelõiku hakkab renoveerima konkursile parima pakkumise esitanud Jõgeva firma osaühing JYKY. “Sellel objektil on plaanitsetud tööd teostada tehnoloogiliselt erinevates versioonides. Osa sellest teekattest tuleb ilmselt tasandada. Kõige keerulisemat tööd tuleb aga teha kahel lõigul, mis ulatuvad Tallinna maanteest Pae tänavani ja Pargi tänavast Ristiku tänavani. Esimene lõik vajab kahekordset pindamist graniitkillustikuga, teisel lõigul teostakse tasafreesimine, profiiliparandus ja paigaldatakse asfaltbetoonist uus kattekiht. See võibki osutada Jõgeva linnas ainukeses teelõiguks, mis tänavu vanale alusele asfaltbetoonkatte saab,” ütles OÜ JYKY juhatuse liige Elmut Aasma.

Veel pole kuhugi voolata

         Osaühingu JYKY masinad ja mehed remondivad praegu ka Piiri teelõiku Piiri tänaval, mis jääb Aina tänava ristmiku ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi vahele ja kus tööde mahuks on 2100 ruutmeetrit.

“Praeguseks on tööd kestnud kaks nädalat. Renoveerimise käigus freesisime, seejärel  ehitasime aluse, mille katsime freesitud asfaldi ja killustikuga. Kaheks nädalaks avame tee liikluseks. Sobivate ilmadega jätkame aga töid, lisame pealmise kattekihi ning rullime selle üle, ” rääkis Elmut Aasma.

    “Töö Piiri tänava teelõigul on muutnud keeruliseks asjaolu, et senine kate oli paigaldatud  nullkalletega, tee on tasane, mistõttu veel pole kuhugi joosta, ” lisas ta.

Kõige keerulisem on Aasma sõnul aga renoveerida Piiri tänava objektil seda osa, mis ulatub Jõgeva haigla sissesõidust Aia tänavani.

Remonditakse ka kõnnitee

   Piiri tänava renoveerimise käigus remondib osaühing JYKY ka kõnnitee, mis piirneb linna staadioni poolse küljega.

    “Piiri tänava osa, mida praegu kaasajastatakse, on Jõgeva üks suurema liiklusintensiivsusega teelõike  nii sõidukite kui ka jalakäijate poolest. Seda kasutavad pidevalt ka Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilased, tugevasti lagunenud tee tänapäevasemaks ja turvalisemaks muutmine on igati oluline ettevõtmine, ” lausus Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev.

“Jõgeva linna tänavad ja kõnniteed vajavad suuri investeeringuid nii asfaltkatte paigaldamiseks kui ka maa-aluste amortiseerunud trasside uuendamiseks. Arvestama peab sellega, et pool rahast kulub torudele ja teine pool teekattele. Et linna rahakotti vähem kurnata, osaleme Pedja-Põltsamaa jõe valgalade veemajanduse europrojektis ja loodame lähiaastatel sealt kümneid miljoneid abiraha torutöödeks. Alles pärast seda  asume asfaltkattega teid rajama.  Seniks lahendame probleemi teede sõidetavaks ja tolmuvabaks muutmisega. Järgmiseks aastaks peaksid kõik linna tänavad olema tolmuvaba kattega. Nukramat pilti pakub   siiski kõnniteede seisukord, mis vajab samuti kiiret tegutsemist. Peagi alustatakse kõnnitee rajamist KEKi linnaosast Piiri tänavani.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus