Jõgeva täiskasvanute keskkool kutsub teisele õpperingile

Jõgeva täiskasvanute keskkool osaleb kaheaastases projektis Teisel ringil targaks, mille eesmärgiks on tuua haridustee katkestanud inimesed tagasi kooli ja motiveerida neid poolelijäänud õpinguid lõpetama.


Projektiga pakutakse kooli naasvatele täiskasvanutele paindlikku õppetööd, arendavaid koolitusi, lisakonsultatsioone, osalist e-õpet, kus õpilane saab vajalikud materjalid kätte Moodle’i õppekeskkonnast ning õppimist rikastavaid väljasõite. Kesksel kohal on õppija nõustamine ning individuaalne lähenemine. Nii suureneb õppuritel võimalus osaleda elukestvas õppes ja olla tööturul konkurentsivõimelisemad.

Teisel ringil targaks projekti rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest. Jõgevamaal on projekti kogumaksumus üle saja tuhande euro.

Täiskasvanute haridus pildile

Jõgeva täiskasvanute keskkooli projektijuht ja sotsiaalpedagoog Helen Samblik rääkis, et esimene projektiaasta on möödunud edukalt. Mullu augustis alustas kool reklaami ning psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi konkursiga. Projekti abiga on valminud kooli tutvustav infovoldik. Lisaks ajalehekuulutustele jõudsid täiskasvanute keskkooli lendlehed igasse Jõgevamaa valda ja külasse, koostööd tehakse omavalitsuste, noortekeskuste ja külaseltsidega.

“Nii mõnigi praegustest õpilastest on öelnud, et nägid reklaami. Ent suur osa on jõudnud õppima sõprade ja tuttavate soovitusel,” sõnas Helen. Naise sõnul ongi oluline osa projektist tutvustada ja teadvustada inimestele võimalusi, mida täiskasvanute kool pakub. Üllatusliku näitena tõi Helen välja, et mõni ei tea, et täiskasvanute keskkoolis saab õppida tasuta.

Esimese õppeaastaga haaras projekt üle kuuekümne Jõgevamaa õppuri, kes on koolitee uuesti ette võtnud.

Jõgeva täiskasvanute keskkool on enda südameasjaks võtnud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA tutvustamise ja kasutamise. Nii saavad õpilased keskenduda uutele teadmistele ja oskustele, ega pea õpitut kordama. “Igaüks saab valida need ained, mis tal on jäänud tegemata,” selgitas projektijuht Helen. Vajadusel kontrollib õpetaja nende teadmisi ja otsustab, mida on tarvis õppida.

Igati toetav koolipere

Kui õpilased alustavad aastat suure innuga, hakkab enne jõule nende motivatsioon siiski langema. Helen leidis õpilastele motivatsiooni tõstmiseks inspireeriva Victory Trainings koolituse. “Nägin, kuidas sära tuli nende silma ja nad läksid veel pärast koolitust õpetajaga rääkima,” jutustas Helen.

Sotsiaalpedagoogina julgustab naine alati õpilasi oma muredest rääkima. “Osa õpilasi lööb esimeste raskuste peale käega ja tahab oma paberid koolist välja võtta. Neid tuleb julgustada ja koos probleemidele lahendus leida,” lausus Helen.

Sotsiaalpedagoog tõi välja, et õppeainetest valmistavad muret matemaatika ja eesti keel. “Tänu projektile saame pakkuda nõustamist ja saata õpetajad õpilastele lähemale,” selgitas ta. Näiteks suur osa õpilasi käib kooli Põltsamaalt. Nii võivad õpetajad sõita Põltsamaale ning õpilased saavad ainetega järje peale.

“Paljud õpilastest pole viis kuni kümme aastat õppimisega tegelenud, teine osa õpilasi käib tööl,“ märkis Helen. Sotsiaalpedagoogi kinnitusel on koos õpetajaga alati võimalik endale õige rütm leida.

Täiskasvanute keskkoolis käib kirju seltskond, põhiliselt kahe- ja kolmekümnendates aastates õpilased. “Meile on tulnud ka viiekümnendates õpilane, kel oli vaja keskharidust, et oma kutsetunnistus kätte saada,” märkis projektijuht. Heleni sõnul toovad õpilased rahuloluküsitlustes alati välja, et koolis on nii rahulik ja vaikne – koolikella pole.

Arendavad õppekäigud

Koolitundide rikastamiseks käiakse õppekäikudel. Õpilased on külastanud nii teatrit, Ahhaa teaduskeskust, Tartu ülikooli loodusmuuseumi, Eesti meremuuseumi ja Energia avastuskeskust.

Igal väljasõidul on õpetlik pool: teatrikülastuse valib eesti keele õpetaja vastavalt käsitletavatele teemadele, loodusmuuseumis nähtu arutatakse läbi koos bioloogiaõpetajaga. “Näen, et ühised õppekäigud panevad õpilased omavahel rohkem suhtlema, nad saavad paremini tuttavaks ja seda on nii tore näha. Muidu on ikka õpilastel pere, kodu, töö ja koolis ei jõuagi omavahel nii palju suhelda,” rõõmustas Helen.

Kuid ega ainult õpilased õpi, vaid ka õpetajad saavad uusi teadmisi. Õpetajad täiendasid oma oskusi e-õppekeskkonna kasutamises ja õpilastega suhtlemises. “Meil õpivad siin erineva taustaga inimesed, kõigile ei saa läheneda ühtmoodi – tuleb tegeleda individuaalselt,” lausus Helen. Projektijuhi hinnangul on koolile suurim võit projektist õpilastele ööbimisvõimaluste pakkumine spordikeskuse Virtus hostelis. Mõned kaugema nurga õpilased Palalt või Mustveest on selle võimaluse üle väga rõõmsad. Suurem osa õpilastest võtavad ennast ikkagi autode peale kokku – kodus ootab pere ja töö.

MARGE TASUR

 

blog comments powered by Disqus