Jõgeva staadion jääb tänavu ilma 500 000 kroonist

Kultuuriministeerium on sõlminud Jõgeva Linnavalitsusega  Jõgeva staadioni renoveerimise rahastamiseks kaks lepingut. “2004. aastal eraldasime 750 000 krooni, millest tänaseni on kasutamata ligemale 500 000 krooni. 2005. aastal eraldasime Jõgeva staadioni ehituseks kogusummas 1,5 miljonit krooni, ka seda summat pole veel kasutamata hakatud,” märkis Toots-Erelt.
Kultuuriministeerium teostab järelvalvet kohalikeks investeeringuteks eraldatud summade ja nende kasutamise üle, mis eraldatakse kultuuriministeeriumi eelarvest.
Kohalikule omavalitsuse kuuluva objekti projekti juhtimise ja ehituse eest vastutab vastav linnavalitsus või kohalik omavalitsus, kellele raha eraldatakse. Raha kasutamiseks sõlmitakse kahepoolne leping.
10. juunil saatsid Jõgeva isamaa- ja rahvaliitlastest linnavolinikud kultuuriministeeriumile ning ehitajale Skanska EMVle ettepaneku mitte alustada Jõgeval kahe gümnaasiumi vahelisele alale täismõõtmetega staadioni ehitamist.
Sel ajal linnapea kohuseid täitvale Jõgeva abilinnapeale Aare Olgole adresseeritud e-kiri tekitas kultuuriministeeriumis hämmeldust.
Juuli alguses ehitamine siiski algas, valmis peaks täismõõtmetega staadion saama järgmise aasta 31. augustiks.
HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus