Jõgeva soojaturgu ootavad sügisest muudatused

Kuigi hetkel on alles juuni, pole sügis kalendrisse vaadates väga kaugel. Praegu on just see aeg, mil on hea mõelda, kas ja mida tuleks teha, et sügisel ei oleks ootamatusi ja ei peaks tõdema, et miski jäi kahe silma vahele.

Teatavasti on AS Eraküte esitanud siiani arveid tarbitud soojuse eest igale korteriomanikule vastavalt korteri suurusele ja hoone üldisele soojatarbimisele.

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele ei saa tarbija hoonesisese soojusenergia kulu jagamise ja arve esitamise teenuse hind sisalduda soojusenergia müügihinnas. Lisaks pole Tarbijakaitseameti hinnangul  soojusettevõtjal õigus küsida korteripõhise arvestuse kulude eest tarbijalt eraldi tasu. Täiendavalt ei ole korteripõhise lepingu puhul võimalik Eraküttel kui teenuse osutajal tagada tarbija poolt soovitud kvaliteeti tarbija juures, kuna Eraküte edastab soojusenergia kuni tarbijate soojussõlmeni, kes ise vastutavad soojusenergia jaotamise eest ühises hoones. Ehk teisisõnu – Eraküte ei saa ka midagi ette võtta, et tagada soojuse parem edastamine, kuna ettevõtte vastutuspiirkond lõpeb seaduse järgi kohas, kus väline soojatoru on ühendatud soojussõlmega. Majas toimiva soojusvõrgu tehnilise olukorra ja töökindluse eest Eraküte vastutada ei saa.

Korteriühistu või majavalitseja

Eelpool öeldust lähtuvalt on elanikel kaks võimalust. Esiteks on võimalik luua majas korteriühistu, kes hakkab ise Erakütte ja ka teiste teenuseosutajatega otse suhtlema. Kuna korteriühistu ühendab endas kõiki maja elanikke ja kortereid, siis on nii kindlasti palju lihtsam organiseerida ka kõiki majaga seotud renoveerimistöid ja ajada muid ühiseid asju. Mujal Eestis on korteriühistud saanud tõsisteks majaelanikke ja nende huve esindavateks organisatsioonideks.

Teine võimalus on leida endale majavalitseja, kes kogu maja ja sellega seonduvat haldama hakkab.

Leping tagab soojuse

Eraküte ei saa enam käesoleva aasta esimesest septembrist osutada hoonesiseses soojusenergia jaotamise teenust. Seega ei saa ettevõte väljastada ka arveid. Me kõik teame, et kui ei saa väljastada arveid, pole võimalik ka osutada teenust või müüa kaupu. Nii kohustab ka seadus. Sellest johtuvalt ei saa ka Eraküte varustada soojusega neid maju, kes pole käesoleva aasta esimeseks septembriks sõlminud kogu hoone soojusenergia varustamiseks ühist soojusmüügilepingut. Antud lepingu saab aga Eraküte sõlmida kas korteriühistu või majavalitsejaga. Seetõttu soovitab Eraküte Jõgeva nendel kortermajade elanikel, kes pole veel otsustanud, kas luua korteriühistu või valida endale majavalitseja, seda esimesel võimalusel teha. Muidu võib septembris juhtuda, et Eraküte ei saa ka parema tahtmise juures majale soojust müüa.

Siinkohal on oluline mainida, et esimesed korterelamud on juba ühistud moodustanud ja nendega on ka soojuse müügilepingud sõlmitud. Kui ka ülejäänud inimesed asjasse sama aktiivselt suhtuvad, ei ole sügisel algaval kütteperioodil Jõgeval kindlasti mingeid soojuse müügiga seonduvaid probleeme ja arusaamatusi.

iii

JELENA KUNITSÕNA, ASi Eraküte klienditeeninduse juht

blog comments powered by Disqus