Jõgeva riigimajas algasid lammutustööd

Jõgeva riigimaja ümberehitustööd on viimaks alanud. „Tegeleme esialgu vana hoone sisemise lammutusega,“ ütles ümberehitusega tegeleva aktsiaseltsi Ehitustrust projektijuht Jaano Tootsi.

ANDRA KIRNA

„Seejärel jätkame uute põrandate valamise ja teiste siseehitustöödega. Lammutame vana garaaži ja selle asemele tuleb päris uus hooneosa,“ lisas ta.
Riigimaja praegu ümbritsev aed jätab ehitajale päris vähe ruumi. „Kitsas on muidugi, aga tahame kinni panna nii vähe kui võimalik. Meil on tellitud soovitav liiklusskeem ja järgmisel nädalal esitame vallavalitsusse uue taotluse. Liiklust ei kavatse me kinni panna. Ilmselt vajame küll vundamenditööde pärast Pargi tänava riigimaja poolse kõnnitee sulgemist ja natuke rohkem ruumi ka riigimaja ees vana katuse lammutamiseks,“ rääkis Tootsi.
Praeguse kava järgi peab ehitaja olema lõpetanud oma töö järgmise suve keskel.
Kavandatavasse riigimajja kolivad kokku 15 riigiasutust, nende hulgas näiteks maksu- ja tolliamet, sotsiaalkindlustusamet, veterinaar- ja toiduamet, keskkonnainspektsioon, põllumajandusamet, keskkonnaamet, riigi tugiteenuste keskus, maa-amet, rahvakultuuri keskus, muinsuskaitseamet, tööinspektsioon, PRIA jt. Riigimajja on kavandatud töökohad kokku ca 95 töötajale ning lisaks avaliku sektori töötajatele mõeldud neli kaugtöökohta, mis pakuvad mugavat ja turvalist võimalust oma tavatöökohast erinevas asukohas tööd teha.
Rekonstrueerimisprojekti on koostanud AS RTG Projektbüroo.
Projekti eesmärgiks on Jõgeva riigimaja kaasajastamine funktsionaalseks ja energiatõhusaks, samuti keskendutakse hea sisekliima tagamisele ning luuakse kaasaegsed ning mugavad töötingimused.
Ehituse käigus uuendatakse hoone ruumiprogrammi luues kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks kaasajastatakse hoone tehnosüsteemid, kütte- ning ventilatsioonisüsteemid. Riigimaja kavatsetakse varustada päikeseenergiaga, milleks on täiendavalt kaasatud CO2 meetme toetus.

blog comments powered by Disqus