Jõgeva riigimaja otsib konkursiga kunsti

Riigi Kinnisvara kuulutas välja Jõgeva riigimaja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Jõgeva riigimaja fuajee seinale.


Loodav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -tehnikaid ja materjale.
Suur tn 3 Jõgeva administratiivhoone valmis 1968. aastal, arhitektiks Johannes Fuks. 2020. aastal alustati administratiivhoone rekonstrueerimist tänapäeva vajadustele vastava riigimaja otstarbeks. Eesmärgiks on taastada hilisemate ümberehituste käigus kaduma läinud 1960ndate modernistlik stiil, muuhulgas eemaldatakse hilisemate ümberehituste käigus lisatud viilkatus.
Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sealhulgas asutuste soov kodanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigi ja kodaniku vahelist suhtlemist. Eesmärk on pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid, jagada nende tarbimise kohta infot ja abi.
2021. aasta sügisel valmivasse Jõgeva riigimajja on planeeritud sotsiaalkindlustusameti, maksu- ja tolliameti, põllumajandus- ja toiduamet, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti, maa-ameti, regionaalhalduse, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Rahvakultuuri Keskuse, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, tööinspektsiooni, riiklik tugiteenuste keskuse ning muinsuskaitseameti tööruumid.
Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist korraldab Riigi Kinnisvara väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 26 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.
Auhinnafondi suurus on kokku 1300 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2021 kell 15. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehel www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid<http://www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid>.
Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid.
Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.

Mariliis Sepper,
kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus