Jõgeva riigigümnaasiumi nimeks sobib Jõgevamaa Gümnaasium

 

Erinevate ettepanekutega tutvunud ja neid vaaginud komisjon otsustas, et Jõgevale rajatava riigigümnaasiumi nimeks sobib kõige paremini Jõgevamaa Gümnaasium. Vastava nimeettepaneku esitas Jõgeva linnavalitsus ka haridus- ja teadusministeeriumile.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar rääkis, et Jõgevale loodavale riigigümnaasiumile nime andmiseks tehti 18 ettepanekut ja 12-liikmeline komisjon pidas kõige sobivamaks Jõgevamaa Gümnaasiumi.

 Kübara sõnul viitab nimi kooli asukohale Jõgeval kui maakonnakeskuses ja näitab valmisolekut võtta  vastu Jõgevamaa eri piirkondade gümnaasiumiealisi õppureid. Nimi annab märku sellestki, et riigigümnaasium moodustatakse Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi baasil.

“Nimeettepanekuid vaaginud komisjoni kuulusid erinevate alade spetsialistid ja samuti praeguste  Jõgeva koolide õpilased ja vilistlased. Muu hulgas pakuti ka, et uue gümnaasiumi võiks nimetada Betti Alveri või Alo Mattiiseni järgi. Seda, kuidas Jõgevamaalt pärit kuulsate inimeste elu ja töö väärtustamine tulevase kooli elu mõjutama hakkab, näitab aga aeg,” ütles Mihkel Kübar.

Riigigümnaasium rajatakse Jõgevale Aia 34 asuvasse koolimajja, kus praegu töötab Jõgevamaa Täiskasvanute Keskkool.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus