Jõgeva raudteeületuskoht võib valmida aastal 2008

Eesti Raudtee infrastruktuuridirektor Arvo Smiltin? teatas Vooremaale, et käesoleva aasta rasket majandusolukorda arvestades pole tänavu võimalik Jõgeva linna ülekäigukoha probleeme lahendada.

“Käesoleval ajal on koostöös AS-iga SWECO Projekt väljatöötamisel Jõgeva jaama Tartu poolse kõriku (teede hargnemiskoha) uus skeem, mis võimaldaks rongide peatumist enne olemasolevat ülekäigukohta, mis on Jõgeva Linnavalitsuse ja linnaelanike poolt eelistatuim variant, samuti ka Painküla tööstuspargi haruraudtee ühendust,? tõdes Smiltin?.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?evi sõnul on viimane aeg Jõgeva raudteeületusprobleemid lahendada. “Mitmesuguseid lubadusi on juba nii palju antud ja tahaks loota, et need nüüd ka täidetakse,? märkis linnapea.

Aprillisündmused kärpisid eelarvet

Eesti Raudtee käesoleva aasta kinnitatud investeeringute kavas on Jõgeva raudteejaama jalakäijate ülekäigu investeeringuna ette nähtud 15 miljonit krooni. Seoses aprilli lõpus alanud kaubaveomahtude drastilise languse ja sellest tingitud 2007. aasta eelarve uuesti läbi vaatamisega seda summat Jõgeva raudteeületuskoha väljaehitamiseks kasutada polnud.

Jõgevat läbiv Tapa-Tartu raudtee jaotab linna kaheks osaks. Linnaosade elanikud peavad üle raudtee teise linnaossa pääsemiseks kasutama raudteejaama juures asuvat jalakäijate ülekäigurada või sellest ca 800 m põhja pool asuvat Mustvee-Jõgeva-Õuna maanteeviadukti.

Jalakäijate ülekäigurada  on olemas veel ca 250 Tallinna poole. Nimetatud lõigul on raudtee ületamine Jõgeval olnud probleemne ja eluohtlik aastakümneid.

Jõgeva raudteejaama juures on kaks jalakäijatele mõeldud raudteeületuskohta, kuid need on sageli suletud seisva(te) rongi(de)ga, mistõttu jalakäijad poevad vagunite alt läbi, seades oma elu ohtu. 

Koguti 1400 allkirja

Jõgeva linna arengu seisukohalt on linnaosade vaheliste ühendusteede vähesus üheks peamiseks pidurdavaks teguriks. Raudteeületuskohast on Jõgeval ammu räägitud, 2004. aasta sügisel andis selle rajamiseks oma allkirja üle 1400 Jõgeva linna ja maakonna elaniku.

Eskiislahendus valmis 2005. aasta suvel, mis oli ka elanikele tutvumiseks. Et Eesti Raudtee projekti rahastamisest huvitatud polnud ja linnal üksi nii palju raha ei olnud, jäi projekt seisma. Mõne aja pärast teatas maavalitsus, et seoses Painküla tööstuspargi rajamisega pikendatakse raudteeharu Jõgevalt Painkülla ning kauba laadimine viiakse linnast välja. Seega pole mingit raudteeületuskohta jalakäijatele eraldi vaja rajada. Seni pole raudteeharu pikendatud.

Eesti Raudtee plaanis 2007. aastal investeerida 868 miljonit krooni, peamiselt raudtee efektiivsuse ja ohutuse suurendamiseks, tegelikult suudab ettevõte investeerida märgatavalt vähem.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus