Jõgeva politseijaoskonnale antakse armuaega

Seoses Lõuna-Eestis moodustatava Kagu politseijaoskonnaga kaovad tuleva aasta 1. märtsist Põlva, Valga ja Võru politseijaoskonnad ning nende baasil moodustatakse Kagu politseijaoskond. Sama saatus ootab ka teisi maakondi, kuid järgmisel aastal see praeguse seisuga veel teoks ei saa.


Lõuna prefekt Tarmo Kohv kinnitas Vooremaale, et Kagu-Eesti jaoskonna loomisega ei kao praegustest asukohtadest teenindused ega inimestega täidetud politseimajad. Olulisel määral muutub vaid jaoskonna juhtimisstruktuur. Praeguste jaoskondade teenindajad, menetlejad ja piirkonnapolitseinikud jäävad oma praegustele töökohtadele samades ruumides. Välitöö inimeste jaoks muutuvad teeninduspiirkonna piirid, kuid endiseks jääb vahetuse algus ja lõpp-punkt. Olemasolevaid hooneid, eesliinil töötajaid ja pakutavaid teenuseid muudatus ei mõjuta.

Kagu politseijaoskonna loomine Jõgevat esialgu ei puuduta ja meil jätkub kõik vanaviisi. Prefekti sõnul nõuab elu, et senisele töökorraldusele vaadatakse otsa ja vaadatakse ka jaoskondade teeninduspiirkondi. “Millal see juhtub ja mismoodi, on täna veel väga vara öelda. Tahaksime kõigepealt pilootprojekti (Kagu politseijaoskond – H.L.) korralikult ära teha, lasta sellel natuke aega töötada ning vaadata siis, kuhu edasi läheme,” rääkis Kohv.

Töökohad jäävad Jõgevale alles

Ta kinnitas, et politsei korraldus küll muutub, kuid millal, seda ei oska ta praegu täpselt öelda.

Tarmo Kohv ütles, et ümberkorraldused ei tähenda töökohtade kadumist. “Probleem on täna selles, et meil ei jätku töötegijaid. See oligi üks Kagu jaoskonna loomise ehk muudatuse põhjus. Patrull ei teeninda ainult üht maakonda vaid mitut. Teame, et meie rahvastik vananeb, noori peale ei tule. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetne politseiteenus ka tulevikus,” märkis ta.

Kohv kinnitas, et muutused tulevad, kuid täna-homme ei juhtu midagi. Pilootprojekti eesmärk ei ole tema sõnul inimeste vähendamine või teeninduskohtade kaotamine, vaid juhtimisfunktsiooni viimine töötajale lähemale ning mõistliku suurusega tööperede loomine. Politsei- ja piirivalveameti seisukoht on, et ühelgi juhil ei tohiks olla enam kui 10-15 alluvat. Täna peaks näiteks mõnes patrullitalituses juht tegema aastas 50 arenguvestlust, rääkimata igapäevasest vajadusest oma inimeste jaoks aega leida – loomulikult pole see nii paljude inimeste puhul reaalne.

Eesmärk on ehitada uus ühendjaoskond üles just sel põhimõttel, et juhtidel jääks oma inimeste jaoks reaalselt aega.

Kagu-Eesti jaoskonda ei looda prefekti kinnitusel kokkuhoiu eesmärgil, kuid tehtud on põhimõtteline otsus, et kogu raha, mis muudatusega õnnestub säästa, jääb jaoskonna palgafondi. “Vähemotiveeriv töötasu on peamine põhjus, miks inimesi on raske värvata. Politseinikul peavad olema põhiteadmised juriidikast, ta peab olema vaimselt ja füüsiliselt väga heas vormis ning saama hakkama pideva stressiolukorra ja inimlikult raskete olukordadega. See töö peab olema vääriliselt tasustatud, mistõttu otsib politsei- ja piirivalveamet pidevalt võimalusi välitööametnike palga suurendamiseks,” lisas Kohv.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev tõdes, et Jõgeva ja Tartu politseijaoskond pannakse tulevikus tõenäoliselt kokku. Svjatõšev soovis politseijaoskondade ühendamise kohta maavanemate nõupidamisel rohkem infot saada, kuid teisipäeval see veel ei õnnestunud.

Kagu politseijaoskond katseprojektiks

Politsei- ja piirivalveametist (PPA) on varasematel aastatel koondatud juba mitusada töökohta, kuid peadirektor Elmar Vaher näeb siin veel mõningast varu ning seda peamiselt kabinetis töötavate juhtide arvelt.

Lõuna-Eesti katseprojekt peab näitama, kuivõrd õigustatud on mitme maakonnapõhise politseiüksuse juhtimise toomine ühte keskusesse, kuid selle projektiga läheb Vaher pealtnäha vastuollu nii peaministri kui ka siseministri varasemate lubadustega, et uus eelarve ei too kaasa koondamisi, kirjutas Postimees.

Tuleva aasta 1. märtsist loodava Kagu politseijaoskonna projekt lähtub regionaalpoliitilisest aspektist ja plaanitavast haldusreformist. Lõuna prefekt Tarmo Kohv on tutvustanud kavandatavat katseprojekti ka maavanematele.

Kagu politseijaoskonna nime kandev projekt on lakmuspaberiks kogu Eesti politsei tulevasele struktuurile ning kui ümberkorraldused Lõuna-Eestis end õigustavad, ootab samasugune saatus ka Lääne-Eesti maakondi, Kesk-Eestit ja Jõgevamaad, mille ühendamine Tartuga oleks logistiliselt kõige lihtsam.

Praegu ootavad lisajõudu nii eriüksus K kui piirivalve kiirreageerijad, ühtlasi tahab PPA suurendada palka neis üksustes, mis uurivad rasket varjatud kuritegevust või kus on vaja eksperditeadmisi IT-valdkonnast ning see peab tulema muude valdkondade arvelt ja politseijuhtkond on ka need valdkonnad praeguseks kaardistanud.

Valgamaa omavalitsused protestivad

Valgamaa omavalitsused pole rahul kavaga kaotada Valgas politseijaoskond ning esitasid siseministrile arupärimise, milles soovivad selgitusi politseireformi kohta, teatas uudisteagentuur BNS.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu hinnangul kahjustaks Valgas politseijaoskonna kaotamine teenuste kättesaadavust ning oleks samuti kahjulik kogu piirkonna mainele, edastas liidu esindaja.

“Taolise sammuga ei saavutata politseitöös mingit efekti. Ei parane juhtimine ega lihtsustu asjaajamine. Lihtsalt juhtivad töökohad viiakse maakonnast ära. Meie sellise arenguga päri ei ole,” ütles Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits. Tema sõnul ei ole seni esitanud ühtegi veenvat argumenti politsei struktuurimuutuse kasuks.

Valgamaa Omavalitsuste Liit pöördus siseministri poole arupärimisega, saamaks teada, kes andis korralduse Kagu-Eesti maakondade politseijaoskonnad üheks jaoskonnaks liita. Samuti tahab liit teada, palju kulub selleks ümberkorralduseks raha ning millistest allikatest kulu kaetakse.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus