Jõgeva põhikoolis tehti tärklisest stressipalle ja piimast plastikut

Juba neljandat aastat osaleb Jõgeva põhikool Teadlaste Öö Festivalil (TÖF). Nädala jooksul algavad kõik koolipäevad teadusuudisega ning kõik klassid saavad festivali programmis teha ühe lihtsa ja põneva teadusliku katse. 1. ‒ 4. klassi õpilasi juhendavad 8. klassi noored, kelle jaoks katse ettevalmistamine ja läbiviimine on ühtlasi loovtööks.

„Festivali idee on tutvustada laiemale publikule värskemaid teadussaavutusi. Näidata kui palju on teadus meie igapäevaeluga läbi põimunud, ning äratada noortes huvi teaduse vastu. Eks see ole ka meie eesmärk,“ ütleb loodusainete õpetaja Silja Võsaste.

„Teadus aitab selgitada ümbritsevat maailma võimalikult arusaadaval moel. Teadmispõhiste hoiakute kujundamine ja väärtustamine ei saa juhuslikult sündida, baasteadmised on ääretult olulised.“

2015. aastal lisandus festivali kavasse eriprogramm koolidele, mis hõlmab lihtsaid teaduskatseid ja töötube, mida saab läbi viia koolitundides. Samast ajast on programmiga ühinenud ka Jõgeva põhikool.

TÖF-i põhiürituse korraldajad pakkusid omapoolset abi. Augustis toimusid juhendajate töötoad, kust osa õpilaste töötubades vajalikke vahendeid kooli saadeti. „Teaduse töötube korraldades pidasime oluliseks, et kõrvale ei jääks ükski vanuserühm,“ rääkis Võsaste. „Iga koolipäeva esimeses tunnis loetakse kõigis klassides ette teadusuudis, isetegemise ülesanded olid nuputatud niisugused, et lapsel oleks huvitav, aga lisaks sellele sünniks midagi, mis sobiks vaadata-kuulata-katsuda ja millest rääkida koolikaaslastele ning kodudeski.“

Neeme Katt, kes õpetab põhikoolis keemiat, ütles, et valib sellise katse, mis haakub tema tunni teemaga. „See, et katse kuulub festivali programmi, tekitab natuke elevust – ja seda ongi vaja,“ kinnitas ta.

„Meie klassis on neli juhendajat,“ rääkis Marite kaheksandast klassist. „Teema pakkus õpetaja ja see tundus huvitav,“ ütles Birgit, kellele meeldib keemiakatseid teha.

„Esmakordne klassi ees seismise kogemus oli päris ehmatav, sest väiksemad olid küll väga huvitatud, aga kuulata nad kuidagi ei suutnud. Stressipalli tegemine oli ilmselt väikestele vajalik, nad tundusid ikka päris hüperaktiivsed,“ rääkisid tüdrukud. „Kui pallid valmis said, siis olidki nad rohkem paigal ja oma pallidega hõivatud.“

Aleks, kellele samuti meeldib keemia, sai koos klassiõega õpetada esimesele klassile kõrrepilli valmistamist. Vastupidiselt tüdrukute kogemusele, olid nende juhendatavad õpitoa lõppedes hoopis elavamad. „Kõrrele tuli avad sisse teha ja puhudes tekkis heli,“ rääkis Aleks. „Kõigil kohe välja ei tulnud, aga kui nad ruupori ka valmis said, oli meil ikka päris võimas pasunakoor.“

„Peale hinde annab see uusi teadmisi ja kogemusi, esinemisjulgust meile ja põnevust väiksematele. Ehk jääb mõnele meelde ja saab hiljem oma lastele õpetada,“ pakkus Aleks välja.

Tüdrukud seevastu tundsid, et neil oli pärast klassi ees seismist endal stressipalle vaja.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus