Jõgeva põhikooli uues majas töötab vastuvõtukomisjon

Jõgeva põhikooli uus maja hakkab valmis saama. Mai lõpus loodab koolipere kolima hakata ja järgmisest õppeaastast peaks kool uues majas tööd alustama.


„Tööd on lõpufaasis,“ rääkis KRC ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv. „Käsil on viimased viimistlused ja juba käivad tehnosüsteemide katsetamised. Maja on suures osas tolmuvaba, nii et saame ka ventilatsiooni asuda mõõdistama. Tegelikult saaks osaliselt juba praegu kolima hakata, sest klassiruumid on täiesti valmis,“ lisas ta.

Kui alguses oli kavas renoveerida vana koolimaja, siis ehitusekspertiisi käigus selgus, et sinna tänapäevastele nõuetele vastavat kooli teha ei saa. „Esialgne kavand nägi ette, et lammutame vana koolimaja ja teeme samasuguse asemele. Muutused tekkisid enamasti juba projekteerimise, mitte ehituse käigus. Seesama suur trepistik näiteks,“ viipas Sinijärv avarale ruumile kohe fuajee taga.

Kõige ägedam on olnud koostöö

„Algselt oli siia kavandatud söökla ja vabaala ei olnud. Arhitektid vahetusid ja koolimaja hakkas kavandama arhitekt Kalle Vellevoog. Sisekujundajaks tuli Tiiu Truus,“ rõõmustas ehitusjuht. „Hea meel, et nad punti saime, nad suutsid kontseptsiooni oluliselt parandada ja kaasaegsemaks muuta.“

Taavi Sinijärv kiitis väga Jõgeva valla arenduse peaspetsialisti Erki Tederit, kes valla poolt kooli ehitust koordineeris. „Väga hea koostöö on olnud arhitektide, valla, kooli ja ehitaja vahel,“ nentis ta. „On väga keeruline välja tuua, mis on siin kõige põnevam. Olen selles hankest saati osaline olnud ja kõige ägedam ongi olnud protsess ise, kuidas KOV, kool, ehitaja ja projekteerijad koostöös on lõpptulemuseni jõudnud. Arhitekt ei ole püstitanud endale siia mingit mälestusmärki või ausammast, vaid nad on loonud seda just lastest lähtudes. Kui elaksin siin maakonnas, paneksin lapsed kõigepealt Palamuse lasteaeda ja pärast Jõgevale põhikooli,“ ütles ta.

Erki Teder kinnitas, et komisjon on ruumide ülevaatusega alustanud. „Kuna hoone on suur, käib see mitmes etapis. Peale esimest ülevaatust tehakse parandused ja siis vaadatakse uuesti üle,“ selgitas ta.

Sisustus tuleb täielikult uus

„Uues hoones on mitmeid igapäevase heaolu tagavaid uuendusi võrreldes vana koolihoonega: sundventilatsioon, videovalve nii hoone sees kui ka väljas, internetisignaal levib kõigisse klassiruumidesse ja ka siseõuel ning lift. Eraldi tooksin veel välja klassiruumide hea akustika, mis on saavutatud tänu akustikaplaatidele.

Laiad trepikojad on igaüks eri värvi ja kogu sisekujundus on terviklikku elamust loov. Kui esialgu oli kahtlus, et osa sisustust tuleb vanast koolist kaasa võtta, siis nüüd liigume selles suunas, et praktiliselt kõigi ruumide sisustus tuleb uus. Nimelt sisustuse hanke tulemusel osutus selle maksumus odavamaks kui planeeritud ja see võimaldab veel täiendava sisustushanke korraldada,” rääkis Teder.

Eile näidati maja uus maja ette põhikooli õpetajatele. „Praegu on kõik graafikus, saame maja õigel ajal kätte ja suur tõenäosus, et saame planeeritud ajal kolida,“ oli Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu optimistlik. „Kui augustis puhkuselt tuleme, saame täielikult keskenduda uue õppeaasta ettevalmistamisele.”

Ka tema rõõmustas selle üle, et vanast koolist uude ei pea seni kasutuses olnud mööbliga kolima. „Algul oli jutt, et peame kaasa võtma kümme klassikomplekti, mis meile loomulikult ei meeldinud. Sisearhitekt oli kavandanud interjööri väga kindlad asjad. Aga oleme olnud kompromissivalmis ja pole nõudnud seda kõige kallimat. Siiski oleme lähtunud sellest, et üldpilt läheks kokku sisekujundaja nägemusega ning pole ka teinud järeleandmisi kvaliteedis,“ selgitas direktor.

Ka Triin Lõbule imponeerib enim läbi mitme korruse ulatuv trepistik. „Tundsin selle potentsiaali kohe ära,“ ütles ta.

Lõbu sõnul mahuvad uude majja ära ka need klassid, kes seni on üle Jõgeva laiali. „Seda, et meil oleks vabu klassiruume, nüüd ka ei ole. Jõgeva põhikooli uus maja on ehitatud 680 õpilasele, meid on üle 660, mis tähendab, maja vastab meie praegustele vajadustele,“ lisas ta. Nentides, et tõenäoliselt tahetakse nüüd Jõgeva põhikooli õppima tulla ka mujalt.

Erki Teder selgitas, et kooli õpilaskohtade arv 680 last võeti projekteerimisel aluseks ja see on pikaajaline õpilaste prognoos, mis oli rahastuse saamise üks eeldusi. Klassiruumid on enam-vähem sama suurusega kui vanas koolihoone – 51 m², igas klassis on 26 õpilasele lauad-toolid.

Jõgeva põhikooli uus maja

Peatöövõtja OÜ KRC Ehitus OÜ koostöös Tartu Ehitus AS-ga

Arhitektuuribüroo Kalle Vellevoog OÜ JVR, sisekujundaja Tiiu Truus

Kogu hoones on pinda ligi 6270 m2 (koos võimlaga), sellest linnaraamatukogu 632 m2

Koolihoone ja õueala ehitustöid ja hoone sisustamist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, kokku 5 miljoni euro ulatuses

Jõgeva valla omaosaluseks kujuneb ca 2,5 miljonit eurot

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus