Jõgeva põhikooli põhimääruse vastuvõtmisele eelnesid vaidlused

Möödunud neljapäeval võeti Jõgeva linnavolikogu istungil  pärast vaidlusi vastu Jõgeva põhikooli põhimäärus. Dokument annab õiguslikud alused praeguses Jõgeva gümnaasiumi ja Jõgeva ühisgümnaasiumi hoonetes paiknema hakkava uue õppeasutuse töölerakendamiseks.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar märkis, et nüüdseks, mil volikogu enamus põhikooli põhimääruse heaks kiitis, on olemas õiguslikud aktid nii seniste gümnaasiumide likvideerimiseks  kui ka uue kooli loomiseks. “Põhimääruse vastuvõtmisega jõudis juunis alanud põhikooli käivitamine etappi, kust on võimalik edasi minna ees ootavate ülesannete lahendamisega, et see  protsess lõpule viia.”  

Kübara sõnul hakkab õppetöö Jõgeva põhikoolis toimuma kahes koolimajas. “Millise vanuseastme õpilased ühes või teises hoones õppima hakkavad, otsustab ametisse valitav kooli juhtkond, kaaludes mõlema maja plusse ja miinuseid. Seisukohad  kooskõlastatakse Jõgeva linnavalitsusega,” lisas ta.    

Vaidlusobjektiks aadress 

Jõgeva põhikooli põhimääruse kinnitamisele eelnes diskussioon volikogu istungil. “Kevadel lubati, et põhikooli põhimäärust ei võeta vastu enne, kui on konkursi tulemusena välja valitud ja ametisse asunud kooli direktor,” ütles volikogu liige, Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit, kes tegi ettepaneku põhimääruse lugemine katkestada.

Oma arvamust välja öeldes pidas Toit silmas seda, et põhimääruses on põhikooli asukohaks ja tegutsemiskohaks märgitud Rohu 10, kus tegutseb praegu Jõgeva gümnaasium.

Linnavolikogu esimehe Meelis Pauklini parandusettepanek märkida põhikooli asukohaks Piiri 1  ehk praeguse Jõgeva ühisgümnaasiumi aadress ei leidnud volikogu enamuse toetust.  

Juristi arvamusel oli kaalu   

“Jõgeva põhikool on asutatud Jõgeva linnavolikogu otsusega. Asutust ei saa aga vastavalt seadusele registreerida, kui pole kindlaks määratud selle asukoht. Samas tekib küsimus, kuidas on võimalik valida direktorit registreerimata asutusele,”  juhtis linnavalitsuse jurist Ly Sarapuu tähelepanu  probleemi õiguslikule aspektile.

“Soovisin volikogu istungil juristi seisukohta teada saada. Tema ütles selle aga ise välja. Selgus, et põhikooli põhimääruse puudumine tähendab seaduserikkumist. Niisiis on tarvis korraldada hääletus selle dokumendi vastuvõtmiseks,” ütles volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees  Peep Põdder.

Põhikooli põhimääruse vastuvõtmise toetuseks võttis sõna ka volikogu aseesimees Kalle Piiskoppel. “Takerdumine kooli aadressi ja muudegi küllalt formaalsete asjaolude taha pidurdaks  Jõgeva hariduselu edasist korraldamist. Mõned koalitsioonipartnerist volikoguliikmed Reformierakonnast peavad esmatähtsaks selliseid asju, mis minu hinnangul ei oma tuleviku vaatevinklist määravat tähtsust. Mõistagi pole kooli põhimäärus dogma ja seda saab muuta ja täiendada,” ütles Piiskoppel.      

Abilinnapea Mihkel Kübara sõnul laekuks põhikooli põhimääruse läbiarutamise ja vastuvõtmise eel ettepanekuid nii gümnaasiumi kui ka ühisgümnaasiumi õpetajatelt, hoolekogude liikmetelt ja mitmetelt teisteltki, kellele haridusteema oluline.

“Linnavalitsus on tänulik kodanikuaktiivsuse eest. Ettepanekud on huvitavad ja asjalikud ja väärivad läbiarutamist põhikooli töölerakendamise protsessi edasistes etappides,” lisas ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus