Jõgeva põhikooli ehitamine püsib graafikus

Jõgeva põhikool alustab septembris viimast õppeaastat ruumikitsikuses. Uue maja karp on valmis, valatakse põrandaid ja tehakse katuse- ning fassaaditöid. Seega ollakse ehitustöödega graafikus.


„Eelmine kooliaasta läks minul isiklikult hästi. Sain teha seda, mis mulle meeldib ja on minu jaoks huvitav. Ei olnud alati lihtne, aga kindlasti põnev,“ ütles põhikooli juht Triin Lõbu oma esimese direktoriaasta kohta. „Kuidas ma hakkama sain, seda peaks ilmselt kellegi teise käest küsima. Küll tean, et tegin kõike nii hästi, kui suutsin.“

Direktor on Jõgeva põhikooli personaliga väga rahul. „Mulle meeldivad need inimesed, kellega ma siia ühte majja olen sattunud. Mõistame üksteist täielikult. Aga kui ma kellegagi ühel nõul pole, on see mulle õppimise koht. Vahel tulebki mõnda asja ka teiselt poolt vaadata. Küünarnukitunne on mulle väga oluline ja ma olen püüdnud seda ka teistele pakkuda, nii palju, kui see võimalik on olnud.“

Ruumipuudus püsib veel aasta

Eelmisel õppeaastal töötas kool tõsises ruumikitsikuses ja ka algav õppeaasta tuleb samasugune. Sel aastal lõpetas kooli 93 noort. Lõpetajaid oli küll palju, kuid õpilaste arv ei kahane, sest lapsi tuleb juurde.

„Seitsmendasse klassi tuleb lapsi mitmetest ümbruskonna koolidest. Nii et õpilaste arv jääb enam-vähem samaks. Aga ruumi meil praegu juurde ei tule,“ nentis Triin Lõbu.

„Oma ruume ei jätku näiteks väikeklassidele, tugisüsteemide koordinaatorile ja õpilasnõustajale. „Nemad tegutsevad endistes vaheruumides, mis ei ole selleks mõeldud. Olukord sel õppeaastal palju paremaks ei lähe.

Klassid, mis meil mullu töötasid väljaspool koolimaja, jätkavad ka tänavu niimoodi. Sel õppeaastal siis kaks teist klassi, üks kolmas ja üks neljas klass. Nad on sellega juba harjunud ja neil on oma rütm välja töötatud,“ rääkis direktor kooli selleaastasest elukorraldusest.

Kõige enam on esimesest tööaastast direktorile meelde  jäänud ehituskoosolekud, sest neid on olnud nii palju. Suviste töödega on ta tuttav peamiselt protokollide kaudu. Korra käis suvel ka vaatamas.

„Minu jaoks on kõige olulisem iga protokolli juures olnud lause, et tööd on graafikus,“ rõhutas koolijuht.  „Muus osas usaldan ikkagi ehitajat. See pole neil ka ju esimene koolihoone. Nii olen päris kindel, et õppeaasta 2019/20 algab juba esimesel septembril uues majas.“

Montaažitööd on lõppenud

„Koolimaja montaažitööd lõppesid möödunud nädalal. Praegu tehakse katusetöid ja paigaldatakse eriosasid hoonesse. Väljas toimuvad platside ehitused ja sees aluspõrandate ettevalmistused söökla ja raamatukogu osas. Koolimaja õppeklassides on betoonpõrandad ka suuresti valatud,” rääkis AS Tartu Ehitus objektijuht Harri Hirschon.

Tema kinnitusel on alltöövõtjatega enamjaolt tööd kaetud. Hetkel on veel sõlmimata leping põrandakatete ja ripplagede paigaldamiseks, nende hanked on veel töös.

„Hoone fassaadi soojustuse peame enne külmade tulekut valmis saama –  hiljemalt novembriks. Hoone karbi peame kinniseks – uksed ja aknad ette – saama aga novembri lõpuks.Utilitas hakkab septembri keskpaigas kütma ja ajutised küttelahendused peavad olema valmis ajaks, kui ööpäevaringne temperatuur langeb alla 10 kraadi. Siis muutub kütteta hoone siseviimistlustöödeks liiga niiskeks,“ selgitas Hirschon.

Rõõm aula valmimise üle

„Praeguseks oleme jõudnud niikaugele, et ehitustööde käigus renoveeritakse ka aula, kuigi esialgu oli seal plaanis rekonstrueerida vaid tehnosüsteemid,” teatas koolijuht rõõmusõnumi. „See on oluline kooli kuvandi ja üldpildi hoidmisel. Kindlasti on selle üle väga hea meel ka Liblikapüüdjatel. Ja järgmise aasta septembris kooli minevad lapsed saavad oma aabitsad kätte kaasaegses aulas.“

Vallaametnike jutust on korduvalt läbi käinud tõdemus, et kahe suure objekti, Palamuse lasteaia ja Jõgeva põhikooli, üheaegne ehitamine paneb valla keerulisse olukorda. „Loodan, et pärast tööde lõpetamist jääb siiski vahendeid ka kooli sisustamiseks,“ avaldas direktor muret.

„Kui palju me peame vanast majast mööblit kaasa võtma, selgub asjade käigus. Ma vaimusilmas ikka näen seda, et kui mitte kohe  2019. aastal, siis vähemalt lähiaastatel saame ka kooli mööbli täies ulatuses uuendatud.“

Esialgu jääb kaasajastamata ainult võimla. „Eks kõik tahavad ka uut võimlat, mina samuti,“ nentis koolijuht. „Kaasaegsed sportimisvõimalused on koolis hädavajalikud ja annavad palju juurde kogu linnale. Tean, et vallavalitsus pole võimla seisukorda ära unustanud,“ lisas ta.

Jõgeva põhikool

Sel õppeaastal alustab tööd 31 klassikomplekti, sh kolm 1. klassi

Õpilasi 23. augusti seisuga 666, neist 1. klassis 71

Õpetajaid on 53

Lisaks on olemas tugisüsteemide koordinaator, sotsiaalpedagoog, logopeed, õpilasnõustaja,  haridustehnoloog

Uue koolihoone  ehitusalune pind on 3977  m2, sellest linnaraamatukogule ca 600 m2

Netopinda kooli osas 5130  m2, raamatukogul 603 m2, üldkasutatavat pinda 422 m2

Hoone kõrgus 11,8 m, pikkus 112 m

Klassiruume 40

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus