Jõgeva põhikool vajab ajakohast spordihoonet

Teatud mustritel on komme korduda. Seetõttu alustangi oma jutukest tagasivaatega aastasse 2004, mil Jõgeva linnastaadioni kohal oli 300 m ovaaliga kivipuistega ringrada ja pisukest mõõtu väljak jalgpalli mängimiseks ringi sees.

Väljakust lääne, ehk haigla poole jäid kooli endise õppeaiandi rohtukasvanud peenrad, mida õpilased varasematel aegadel usinalt suvel rohimas pidid käima. Porgandipeenraid ja staadioni eraldas rääbakas kuusehekk, mida kasutati mitmel inimlikul moel. Ikkagi abiks, kui paremat kohta polnud.
Ja siis otsustasid linna tollased juhid, et aeg oleks tuua spordivõimalused möödunud sajandist kaasaega. Seda enam, et kahes kõrvuti asetsevas koolis õppis tol ajal 1700 õpilast, kes väärisid võimalust sportimist paremates tingimustes.
Juhtus sobiv moment olema, sest kultuuriministeeriumil oli sel ajal töös „Piirkondlike spordirajatiste programm“, mis toetas maakonnakeskusi uue staadioni rajamisel.
Ja siis algas munakivitee eesmärgi saavutamiseks. Mõningate opositsiooniliste mõjukate poliitikute arvates tuli nostalgiline piirkond ajalooliselt ja kultuurilooliselt säilitada. Ja 300 m ringist täiesti piisab. Saab kiiremini läbi ja ei väsita väga ära ka. Isegi vastavasisuline kirjavigadest tulvil allkirjadega kiri saadeti kultuuriministrile.

Kadedusest sündinud otsus

Tol korral suudeti siiski kadedusest projekt niipalju tuksi keerata, et saime vaid osa rahast, mida taotlesime ning seetõttu jäi ostmata suurem osa spordiinventarist, ehitamata inventari hoidla ja spordimaja koos vajalike abiruumidega. Seda rumalat otsust põeme tänapäevani.
Kuigi 2005. aasta kohalikel valimistel karistas rahvas, eriti spordirahvas, neid poliitikuid karmilt, ei päästnud see meid nuditud spordikompleksist.
Miks ma kõike seda kirjutan? Seepärast, et mõningatel ajaloolistel otsustel on komme taas korduda.
Eelmine vallavõim arvas, ja täiesti õigustatult, et mis saab veel loomulikum olla, kui staadioni, spordiväljakute ja spordihalli olemasolu koolide juures. Seetõttu asuti projekteerima kauni põhikooli kõrvale uut kaasaegsetele tingimustele vastavat spordimaja. Koos käis töögrupp, kus otsiti koos projekteerijaga parimat lahendust, et sobiks nii sportlaste kui ka publiku jaoks, koolitundide läbiviimiseks ning hobiharrastajatele. Ja et spordikompleks oleks ka visuaalselt kena ja rõõmustaks silma ja hinge, nagu seda teeb uus põhikooli ja raamatukogu hoone. Esimesele korrusele plaaniti pallimängude saalid ja teisele korrusele kergejõustiku alad.
Lubatud oli ka riigipoolset rahalist abi spordihoone ehitamiseks. Hea asi oleks ehitatud Jõgevale, eelkõige 700 põhikooli õpilase ja 200 gümnaasiumiõpilase jaoks.
Usun, et lõpptulemusena oleks rahul olnud kõik osapooled. Tulevikuvisioonina oleks saanud kavandada endise ühisgümnaasiumi territooriumile unistuste objektina jäähalli ning ehk oleks mõistlik säilitada osa tühjast ühisgümnaasiumi hoonest, et kohandada majutuseks ja olmeruumideks. Ühtsel territooriumil olev spordikompleks on mugav nii kasutajatele kui ka omanikule.
Praeguse kontseptsiooni kohaselt liigutakse aga spordihoone Virtus renoveerimise suunal, mis asub koolidest ja staadionist kaugel. Kuigi Virtus on mulle südamelähedane, sest olin ju selle objekti tellijaks, siis annan endale aru, et tegemist on kaugete aegade taguste otsuste, võimaluste ja normidega, mis ei sobitu enam tänapäeva.

Nuditud spordihoone

Kuigi õhus on veel lootus põhikooli spordihoone ehituseks, siis lahendusena pakutakse poole vähema mahuga hoonet, 2000 m2 4000 m2 asemel, mis tähendab teise korruse ja kergejõustikusaalist loobumist.
Kui selline mõte realiseeritakse, siis saame taas ühe nuditud spordihoone. Suur hulk erinevaid spetsialiste on parima lahenduse nimel tööd teinud, higi valanud ja ajusid ragistanud ja siis tuleb keegi multitalent, kes hoobilt lõhub läbimõeldud lahenduse uue imeliku visiooniga!
Kas ei meenuta selline käitumine väga staadioni ehitamise aega, kui oponendid raiusid kui ühest suust, et meile pole vaja korralikku staadioni, piisab kivipuistega 300 m jooksuringist küll?

Viktor
Svjatõšev,
harrastus-
sportlane

blog comments powered by Disqus