Jõgeva põhikool endiselt direktorita

Plaani järgi pidi Jõgeva linnavalitsus esmaspäeval ametisse nimetama komisjoni poolt välja valitud Jõgeva põhikooli direktori, kelleks pidi saama Taisto Liivandi. Ametissenimetamine lükati nädala võrra edasi, sest avalikkuse surve ja vastuolude tõttu soovis linnavalitsus kandidaadiga veel konstruktiivselt arutleda ja  vastata ka neile saadetud vastavasisulistele arupärimistele.

Direktori valimine uuel õppeaastal avatavale Jõgeva põhikoolile on veninud kuudepikkuseks. Avalikule konkursile jõudis seitse avaldust ja neli sellele kohale kandideerinut  kutsuti vestlusele. Eelmisel nädalal valis linnavalitsuse moodustatud üheksaliikmeline komisjon Jõgeva põhikooli direktoriks praeguse Jõgeva gümnaasiumi juhi Taisto Liivandi ning esmaspäeval oleks pidanud linnavalitsus Liivandi ka ametisse nimetama.

See lükati aga nädala võrra edasi, sest linnavalitsuse liikmed soovisid valitud kandidaadiga eelnevalt ka isiklikult vestelda, et saada teada tema plaanidest uue kooli töökollektiivi moodustamise ja juhtimise osas. Osalt viidi täiendav vestlus ja arutelu läbi ka seetõttu, et Liivandi valimine tekitas paljudes jõgevalastes pahameelt. Suhtlusvõrgustikku Facebook loodi kommuun “Jõgeva linnakodanik”, kus seati kahtluse alla Liivandi sobivus sellele ametikohale ning mille kaudu esitati arupärimisi ja avaldusi ka linnavalitsusele. 

Õpetajad valitakse avaliku konkursi käigus

Abilinnapea ja põhikooli direktori valimise komisjoni esimees Mihkel Kübar aimas, et põhikooli direktori valimine ühe praeguse Jõgeva koolijuhi hulgast võib sünnitada vastuolusid ja pahameelt. “Enne konkursi väljakuulutamist mõtlesin ma omaette, et hea oleks leida kandidaat mujalt. Kahjuks ei osalenud konkursil paremaid kandidaate väljastpoolt Jõgevat ning parimaks osutuski Liivandi.”

Kübar ütles linnavalitsusele tehtud arupärimisi ja Facebook’is avaldatut kommenteerides, et igal inimesel on õigus oma arvamust avaldada. “Samas hämmastab mind inimeste sallimatus,” nentis abilinnapea, viidates linnakodaniku veebikülje teravatele väljaütlemistele.

Liivandi valimise puhul uue põhikooli direktoriks tekitab hirmu ja eelarvamusi personali valimine. Kardetakse, et direktor eelistab oma praeguse kooli töötajaid. Linnavalitsuse üleeilsel kohtumisel Taisto Liivandiga oli muu hulgas kõne all ka uue kooli moodustamine ja personalipoliitika.

“Juba varem kinnitatud põhimõte jääb jõusse: mõlema kooli õpetajad koondatakse, uue kooli pedagoogide leidmiseks korraldatakse avalik konkurss ja ametisse valitakse inimesed eelkõige professionaalsuse alusel,” selgitas abilinnapea, toetudes ka teisipäeval Taisto Liivandi ja linnavõimu vahel toimunud arutelule. 

Töö kaotab kuni kaksteist õpetajat

Liivandi ise oli pärast enda parimaks direktorikandidaadiks nimetamist ja sellele järgnenud kriitikatulva hämmeldunud: “Ma olen direktoriametis olnud kakskümmend neli aastat ja nende (veebis avaldatud – toim) avalduste põhjal oleksin ma justkui tühja tööd teinud. Ma kandideerisin Jõgeva põhikooli direktoriks hea tundega ja läbimõeldult, kuid nüüd on mul selle koha vastuvõtmine tehtud väga keeruliseks.”

Veel lisas Liivandi teravate kommentaaride kohta, et sellega tehakse Jõgeva linnaelanikele karuteene. “Mul on Jõgeva kogukonnast kahju, ma ei tea, kust tuleb selline vihkamine,” nentis praegune Jõgeva gümnaasiumi direktor.

Direktori ametissenimetamine on plaanis järgmisel esmaspäeval ning selle õnnestumisel asub Taisto Liivandi Jõgeva põhikooli juhiks 2013. aasta 1. jaanuarist. Uue kooli kollektiiv peaks eelduste kohaselt komplekteeritud saama järgmise aasta märtsi lõpuks.

“Me peame märtsi lõpus esitama haridusministeeriumile nimekirja võimalikest õpetajatest,” rääkis abilinnapea Mihkel Kübar. Tema kalkulatsioonide järgi saab uues põhikoolis ja riigigümnaasiumis tööd kuni kaheteistkümne võrra vähem õpetajaid, kui praegu kahes Jõgeva koolis kokku töötab. “Meie kindel soov on, et õpetajad teaksid suvepuhkusele minnes, kas neil on sügisel meie linnas  pedagoogina töökoht olemas või mitte,” lisas Kübar.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus