Jõgeva piirkonda tekib 14 000 elanikuga omavalitsus

Kuremaa lossis allkirjastati kolmapäeva pärastlõunal Jõgeva linna ja valla ning Palamuse ja Torma valla ühinemisleping. Selle tulemusena tekib Jõgevamaa keskele pärast tuleva-aastasi valimisi enam kui 14 000 elanikuga omavalitsus, mis hakkab kandma Jõgeva valla nime.


Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimees, Jõgeva linnavolikogu aseesimees Margus Kask tõdes, et ühinemislepinguni ei olnud lihtne jõuda, sest inimesed vaatasid asju eri perspektiivist lähtudes.

“Mitu korda oli selline tunne, nagu kõnniksime õhukesel jääl. Tänu selgele tulevikunägemusele oleme siiski täna siin, et leping alla kirjutada,” sõnas Margus Kask. “Ent ees seisab siiski veel kolmveerand aastat tihedat tööd selle nimel, et uus omavalitsus hakkaks 2018. aasta alguses toimima nii, nagu inimestele kõige parem on.”

Jõgeva piirkonna omavalitsuste ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe ütles, et ühinemisläbirääkimised tegi keeruliseks asjaolu, et veel pool aastat tagasi polnud täpselt teada, kes kellega ühineb. Aprillis alustati ju läbirääkimisi kaheksa omavalitsusega nn Põhja-Tartumaa projekti raames. Alles septembriks jõuti sellise ühinemisringini, millesse kuuluvad Jõgeva linn ja vald ning Palamuse ja Torma vald.

Vaidlused ees

“Seetõttu sai ühinemisleping võib-olla natuke üldsõnalisem, kui see oleks võinud olla,” tõdes Katrin Rajamäe. “Kindlasti tulevad edasises liitumisprotsessis suuremad vaidlused valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse ja nende maksmise korra üle: neljal omavalitsusel on need praegu üsna erinevad. Ka valla juhtimisstruktuur on ühinemislepingus vaid visandlikul kujul olemas, täpsemalt tuleb asjad alles paika vaielda.”

Jõgeva linnavolikogu esimees Mihkel Kübar ennustas, et suuremad vaidlused tuleb ära vaielda uue valla põhimääruse koostamisel.

“Neli ühinevat omavalitsust kuuluvad küll ühte piirkonda, ent kõigil on natuke erinev kultuuritaust ja sümbolid,” arvas Kübar.

Oma valla tunne

“Meie algne soov moodustada Jõgevalt Peipsini ulatuv 22 000 elanikuga ühisvald kahjuks ei täitunud, ent positiivne on ka nelja Jõgeva piirkonna omavalitsuse ühinemislepingu allkirjastamine,” ütles Palamuse vallavolikogu esimees Terje Rudissaar. “Arvan, et Palamusel on, millega ühisvalla elu rikastada: meil on sisukas kultuurielu ja meil antakse kvaliteetset haridust, sealhulgas gümnaasiumi- ja metsanduslikku kutseharidust.”

Jõgeva vallavanem Enn Kurg avaldas lootust, et nelja omavalitsuse baasil moodustatud suur vald saab juhitud nii, et kõigi piirkondade vajadused on kaetud ning et inimesed samas tunneksid, et see on ka nende omavalitsus, mitte midagi võõrast ja kauget.

Torma vallavanem Triin Pärsim lisas, et ootab huviga sügisesi valimisi: siis selgub, kui palju ühest või teisest endisest vallast inimesi volikogusse valitakse.

“Huvitav on ka jälgida, kui pika aja pärast tekib uues omavalitsuses oma valla tunne ‒ kas aasta või nelja aasta möödudes,” sõnas Triin Pärsim.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus