Jõgeva muusikakoolil on juubeliaasta

Tänase Jõgeva muusikakooli tähendust ja osa ümbruskonna elus silmas pidades pole kahtlust, et 1957. aastal tollase rajooni täitevkomitee tehtud otsus Jõgeval muusikakool asutada oli igati õige. Õppetööd alustati kõigepealt mitte praeguses Suurel tänaval asuvas majas, vaid tollase apteegimaja ülemisel korrusel kuue õpetaja ja viiekümne ühe õpilasega klaveri, viiuli ja akordioni erialal. Kooli on viiekümne aasta jooksul juhtinud Elvi Kotkas, Enno Heinmaa, Marina Vou ja Kersti Varrak. Praegu on kooli direktor Merike Katt.

            Kooli igast lennust on võrsunud neid, kes praegu on muusikamaailmas tegevad kas siis interpreetidena, muusikaakadeemia õppejõududena, muusikakoolide õpetajatena, muusikateadlastena jne.

            “Praegu pole meie koolil vaja oma olemasolu enam tõestada,” leiavad direktor Merike Katt ja kooli vilistlasest flöödiõpetaja Kersti Varrak. Tõestuseks on kasvõi see, et muusikakooli õpilasi oodatakse kontserte andma mitmetele suurüritustele ning ka kooli saali leiab järjest enam tee ka linnarahvas.

            Kontsert-aktus, millega Jõgeva muusikakool oma poole sajandi juubelit tähistab, on plaanis pidada 17. novembril.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus