Jõgeva muusikakooli juures alustab tööd laulu- ja mängukool

Laulu- ja mängukooliga hakkab tegelema Tartu Õpetajate Seminari lõpetanud noor muusikaõpetaja Ingrid Orgulas, kellel on seljataga juba ka mõningaid kogemusi õpetajana nii muusikakoolis kui ka Jõgeva Gümnaasiumis. Peale selle on ta jõudnud pisut juhatada ka laste lauluringi ning meesansamblit. “Mõte luua muusikakooli juurde selline laulu- ja mängukool on olnud meil juba ammu, seni ei ole aga olnud vastavat juhendajat. Nüüd on võimalik asi teoks teha tänu sellele, et Ingrid koju tuli,” ütles muusikakooli direktori kohusetäitja Kersti Varrak.

Ingrid Orgulase “kojutulek” on kestnud tegelikult kokku neli aastat ning kulgenud Ameerika ja Iirimaa kaudu. “Õppisin maailma tundma ja laiendasin silmaringi. Olin kaks aastat Ameerikas ja kaks aastat Iirimaal,” märgib Ingrid seepeale, tunnistades, et võib ennast küllaltki arenemisvõimeliseks pidada ning et möödunud nelja aasta sisse mahtus teataval määral ka muusikaalane tegevus.

Mida väiksem laps, seda rohkem mängu

Olenevalt sellest, kui palju on laulu- ja mängukoolis osaleda soovijaid, moodustatakse grupid vanuse järgi. Vastu võetakse ilma sisseastumiseksamiteta alates teisest eluaastast. “Teisest kuni kuuenda eluaastani käib peamine tegevus läbi mängu. Mida vanem on laps, seda väiksemaks ka mängu osatähtsus muutub, aga kõige väiksemaid saab muusika juurde loomulikult just koos mänguga viia,” tutvustas Ingrid Orgulas lühidalt tulevase laulu- ja mängukooli töö tagamaid ning kinnitas, et trafaretseid võtteid laste arendamisel eriti ei kavatseta kasutama hakata. Pigem on eesmärgiks arvestada iga lapse individuaalsust, arengutempot, vajadusi ja huve.

“Edaspidi, kui juba asja käima saame, laiendame võib-olla kõike ka täiskasvanutele, kui on soovijaid,” arvas Kersti Varrak. Praegu on Jõgeva linnavolikogu ja -valitsus lubanud eraldada ka arvestatava stardiraha õppeinventari soetamiseks loodava laulu- ja mängukooli tarvis.

Läbi muusika ja helidemaailma tahetakse arendada laste loovust, tegutsemisrõõmu ja eneseväljendamise oskust. Õpetatakse kuulama muusikat, arendama rütmitaju, väljendama muusika ja laulu abil oma tundeid, tajuma meeleolusid jne. Ühtlasi püütakse anda kõigile soovijaile võimalus avastada ja arendada oma muusikalisi võimeid. Ingrid Orgulase arvates on absoluutselt iga inimest võimalik õpetada viisi pidama ja mida varem muusikalised võimed üles leitakse, seda parem.

Miks just muusikakooli juures?

Muusika ümbritseb mistahes vanuses inimesi tegelikult kõikjal. Seda, et mida aeg edasi, seda enam soovitakse kõikjal mitmete tähtsündmuste juurde muusikat, teavad kinnitada ka muusikakoolide õpetajad. Nii on loodava laulu- ja mängukooli eesmärkidesse kirja pandud, et tahetakse toetada õpilaste vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut.

Äraseletatult peaks see tähendama paremaid oskusi igapäevaeluga toimetulemiseks ning pingete maandamiseks, samuti võimet oma emotsioone teadlikult juhtida, mis tänase elutempo juures sugugi mitte väikese tähtsusega pole.

Mängu- ja laulukoolis pole küll instrumendiõpet, aga muusikakooli juures tegutsemine võimaldab laste sünnipäraseid eeldusi paremini välja tuua.

Arenemisvõime ja muusikaliste eelduste ilmnemise korral on lapsel edaspidi võimalik hakata ka mõnda pilli õppima, ühtlasi on ta siis muusikakooliga juba harjuda jõudnud.

Esialgu aga hakkab tegevus kulgema õpperühmades, mille moodustamisel arvestatakse õppijate individuaalseid muusikalisi eeldusi, arengut ja vanust. Et aga õpperühmi saaks koostama hakata, selleks oodatakse kõiki, keda asi huvitab, 27. jaanuaril kell 17 Jõgeva muusikakooli, et laulu- ja mängukool juba 2. veebruarist tööd saaks alustada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus