Jõgeva muusikakooli akordionistid olid konkursil edukad

Konkursse korraldab Eesti Muusikakoolide Liit üle aasta. Nii on ühel aastal konkursid keelpilli- ja akordioniõpilastele, teisel jällegi puhkpilli- ja klaveriõpilastele. Järgmisel aastal on seega klaveri- ja puhkpillimängijate kord omavahel võimeid võrrelda. Kui akordioniõpilaste Tartu regiooni konkursi kohaks oli seekord valitud Jõgeva, siis regiooni keelpilliõpilased kogunevad täna Tartu II muusikakooli.

  Suur osa auhindadest jäi kohapeale

     Kokku kuulub Tartu regiooni kolmteist muusikakooli. Päris kõikidest neist sedakorda akordioniste Jõgeval osalemas polnud. Kokku paarkümmend võistlejat olid pärit Tartust, Põltsamaalt, Ülenurmest, Alatskivilt, Koerust jm. Esinejaid hindas ?ürii, kelle esimees oli Eesti Akordioniliidu esimees Tiit Kalluste ning liikmed Siiri Kahar Võru muusikakoolist ja Häädemeeste ning Pärnu-Jaagupi muusikakooli õpetaja Reine Niin.

     Nagu kokkuvõtete tegemisel selgus, kuulus Jõgeva muusikakooli akordionistidele päris suur osa auhinnalistest kohtadest. 11-12-aastaste vanusegrupis tuli II kohale Alvar Olgo (õpetaja Olga Tättari III klassist). 13-14-aastastest noppisid aga jõgevlased koguni kõik tähtsamad kohad – I koha sai Mai Simson (Olga Tättar, VII klass), II koht kuulus Tanel Sakritsale (Eha Niglas, VI klass) ning III koht Kertu Tutile (Eha Niglas, III klass). Et arvestust peetakse paraku vanusegruppide, mitte klasside kaupa, tuleb kahjuks omavahel võistelda väga erinevatesse raskusastmesse jõudnutel.

     Jõgeva muusikakooli akordioni eriala õpetajatel oli oma kasvandike üle seekord põhjust tõepoolest rõõmu tunda. Suhteliselt väikese kooli kohta esineti ikkagi arvukalt ja pealegi väga edukalt. “Tunnis võib ju laps hästi mängida, aga konkursil ei pruugigi tal kõik ladusalt minna. Palju oleneb ka lapse närvikavast. Kogemused on samuti väga olulised. Mai Simson on näiteks konkurssidel käinud juba kolm korda, tema on võistlemistega üksjagu harjuda jõudnud ja oskab iseennast ka kuulata, mis on ju väga tähtis,” leidis õpetaja Olga Tättar.

Akordion on võimalusterohke pill

     Kes Jõgeva noortest akordionimängijatest aga 2. aprillil Nõmme muusikakoolis peetavasse üle-eestilise lõppvooru muusikakoolide parimatega võistlema pääseb, selgub pärast Tartu regiooni salvestusvooru ärakuulamist.

     “Akordioni erialal tundub praegu Eesti muusikakoolides mõnetine mõõnaperiood olevat. Aastaid tagasi oli selles osakonnas õppida soovijaid hoopiski enam, rohkem tahetakse õppida klaverit. Peab aga tunnistama, et akordioniga on tulevikus tunduvalt rohkem peale hakata. Selle pilli oskajad võivad leida päris palju rakendust nii rahvapilli- kui teisteski ansamblites. Nii et igati võimalusterohke pill,” arvas Eha Niglas.

     Erinevatest paikadest sedakorda Jõgevale tulnud akordionikonkursil osalenud kiitsid siinset kodust õhkkonda ja konkursi ladusat korraldust ning saali eriliselt head akustikat.            

      VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus