Jõgeva meeskoori Mehis kolmekümnes aasta

Koori asutajaliige ja kauaaegne president Heino Ilves, kuidas iseloomustaksite kolmekümnendasse aastasse astunud koori?

Koos dirigentidega on meid praegu 23. Meie kollektiiv on väga üksmeelne ja lauljad on tõepoolest tublid. Enamik neist on laulnud kooris pikka aega. Aga muidugi, juurde võtaksime mehi hea meelega igasse häälerühma, eriti nüüd, juubeliaastal.

Kuidas praegune koor tekkis?

Esimese katse koori moodustada püüdsime teha juba varem koos Kalju Antoniga, kes oli Türilt siiakanti tööle tulnud. Et koori loomisest seekord siiski õiget asja ei saanud, hakkasime ühe grupiga käima Laiuse kooris laulmas. Selle kooriga võtsime siis osa ka 1975. aasta laulupeost. Siis leidsime, et kaua me ikka Laiuset toetame, Jõgeval mehi küll, tuleb nendega rääkida, ehk saame oma meeskoori. Et siia oli elama tulnud Kaarel Tetsmann, siis õnnestus tema nõusse saada dirigendiks hakkama. 1976. aasta 19. jaanuaril tuli esimesele lauluproovile 19 meest ja nii see kõik on läinudki. Alguses olime lihtsalt Jõgeva meeskoor. Nime Mehis pakkus välja Mall Jõgiste ja mehed võtsid selle nime kohe omaks.

 Laulu- ja puhkpillitraditsioonide poolest on Jõgeva kanti tuntud ju ka varasematel aastatel?

Puhkpilliorkester on tegutsenud järjepidevalt ju üle üheksakümne aasta. Meeskooridest on teada, et 1926. aastal on asutatud Jõgeva haridusseltsi meeskoor. Selles kooris oli kunagi laulnud ka meie koori kauaaegne esimene tenor, nüüd juba meie seast lahkunud Voldemar Mõtte. Enne Mehise asutamist oli mõned aastad tegutsenud Jõgeva kooperatiivi meeskoor Koit. Mitmetest seal laulnud meestest said praeguse koori asutajaliikmed.

Jõgeva Mehis on Eestis üks arvestatavamaid meeskoore ning võite ennast lugeda ka Eesti Meestelaulu Seltsi asutajaliikmeks?

Meil on õnnestunud ennast B-kategooriasse laulda. Võistulaulmistel on ikka kenasti läinud. Et Eesti Meestelaulu Selts loodi ja meie selle üks asutajaliikmeid oleme, sellest on küll hea meel. Olen mitu aastat olnud ka EMSi juhatuse liige. Seltsi eestvõtmisel on loodud ka maakondade noorte meeste ja poistekoorid ja püütakse igal moel üritada meestelaulu Eestis ikka au sees hoida.

Missugused on Mehise traditsioonid?

Oleme kaasa teinud võimalikult kõikidel üle-eestilistel ja kohalikel üritustel. Sõpruskoore on meil Rootsis ja Soomes olnud ja seal oleme ka laulureisidel käinud. Esimene pikem reis viis meid laulma 1986. aastal Volga äärde Kine?male.

Elva meeskooriga koos oleme juba aastaid andnud ühiseid kirikukontserte, kord Tartumaal, siis jälle Jõgevamaal. Traditsioone on Mehisel aga veelgi enam. Eelmise lauluhooaja lõpetasime aga pereekskursiooniga Eestimaa huvitavatesse kohtadesse ja piknikuga. Seda tava tahaksime ka edaspidi jätkata.

Milliseks kujuneb algav lauluhooaeg?

Nagu juba ammu kombeks, saame kokku kolmapäeviti kell 19. Tänavu aga on kokkusaamiseks uus koht – Jõgeva muusikakool. Kui läbi paljude aastate seisis Kaarel Tetsmann meie koori ees üksi, siis hiljem on lisandunud temale Merike Katt. Nüüd on meiega juba ka noor dirigent Margus Kask.

Oma juubelikontserdi oleme planeerinud märtsikuusse.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus