Jõgeva mees asub Rakke Gümnaasiumi juhtima

Alates järgmisest õppeaastast asub praegune Laiuse Põhikooli direktor Arvo Sakjas juhtima Rakke Gümnaasiumi. Arvo Sakjas valiti konkursil osalenud kandidaatide seast välja seitsmeliikmelise komisjoni poolt, kuhu kuulusid Rakke vallavalitsuse, vallavolikogu ja Rakke Gümnaasiumi hoolekogu esindajad.

Rakke vallavanema Andrus Bloki sõnul valiti Arvo Sakjas Rakke Gümnaasiumi direktoriks eelmisel nädalal. Sellele ametikohale laekus kokku seitse avaldust. “Meil oli iga komisjoni liikme kohta üks avaldus ja me töötasime need väga põhjalikult läbi,” rääkis Andrus Blok.

Teiste seas kandideeris direktori ametikohale tagasi ka senine direktor Nele Lavrikova, kelle ametiaeg lõpeb aprillikuus. Andrus Bloki sõnul oli Nele Lavrikovaga sõlmitud vaid ühe aasta pikkune tööleping. 

Selge visioon kooli tulevikust

Küsimusele, mille poolest Arvo Sakjas teiste kandidaatide hulgas silma paistis, vastas Blok, et tal oli olemas selge visioon Rakke Gümnaasiumi tulevikust.  Teisalt tõstis Rakke vallavanem esile Arvo Sakjase suurt töökogemust. Varem oli direktori ametiaeg piiratud viie aastaga, kuid tulenevalt uuest Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest, ajalist piirangut sellele töökohale kehtestatud ei ole.

“Kui direktor tahetakse välja vahetada, siis peavad tal esinema ametialases tegevuses mingisugused probleemid. Kui inimene saab oma tööga hakkama ja on kõigile vastuvõetav, ei näe mina põhjust direktori väljavahetamiseks,” kinnitas Rakke vallavanem.

Blok nõustus küll väitega, et teatud ajaperioodi jooksul inimene ammendab ennast ühel ja samal tööpostil tegutsedes ning arvas, et see võiks juhtuda viie kuni seitsme aasta jooksul. 

Sakjas ei kommenteeri

Hiljuti Rakke Gümnaasiumi direktoriks valitud Arvo Sakjas ei ole aga veel  seal tööle  asunudki. Küllap aja jooksul selgub, kas Rakke koolirahvas ning lapsevanemad on oma koolijuhiga rahul või näevad vajadust uus konkurss korraldada.

“Mina olen kümme aastat vallavanema ametis olnud. Ei tea, kas peaks nüüd ameti maha panema?” tõi Andrus Blok sel teemal näite enda kohta.

Töökohavahetust Arvo Sakjas Vooremaale kommenteerima ei soostunud.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus