Jõgeva mälumängus olid parimad Jaan Lukas ja Aare Olgo

Gümnaasiumiealistest oli parim võistkond Ketsid (Asso Nettan, Rain Põdra, Rait Herman), kes kogusid kokku 23 punkti.

Kokku tuli vastata kolmekümnele küsimusele, millest kolmandik puudutas Jõgeva linna. Iga õige küsimus andis kaks punkti, nii oli võimalik kokku koguda 60 punkti.

Küsimused koostas ning mängu juhtis Postimehe välisuudiste toimetaja Arko Olesk.

Oleski sõnul oleks võinud osavõtjaid rohkemgi olla, kuid et mäng toimus Jõgeva linna sünnipäevaürituste raames ning oli suunatud eelkõige Jõgeva inimestele, võis osavõtuga rahule jääda.

Mälumängus tuli teada, et näiteks Venemaal on kõige pikem maismaapiir Kasahstaniga, et sakslane Joseph Ratzinger on paremini tuntud nime all paavst Benedictus XVI või osata ära tunda rahvasuus riiukukeks kutsutud lind tutkas.

Jõgeva-teemalistest küsimustes tuli näiteks teada Betti Alveri luuletuse pealkirja ja seda, et 1924. aasta määruse järgi tohtis Jõgeva alevis sõita kõige rohkem kümnekilomeetrise tunnikiirusega.

Laupäeval toimus ka kõnevõistlus gümnaasiumiealistele, kes pidid arutlema, milline peaks olema Jõgeva tunnuslause.

Osales kolm noort, keda hindas neljaliikmeline zürii. Zürii üksmeelse otsusega tunnistati parimaks vaid üheksa kuud Jõgeval elanud sakslanna Mara Mülleri kõne.

Jõgeva Gümnaasiumis õppinud Mara oli osalejatest ainus, kes pidas kõne paberit kasutamata, sealjuures puhtas eesti keeles.

Neiu mõtiskles oma kõnes selle üle, et Jõgeval võib leida palju rohkem eesti kultuuri jooni kui näiteks pealinnas Tallinnas. Jõgeva lapsed teavad, mis on maatöö, räägivad eesti keeles, samuti on Jõgeval pika traditsiooniga üritused nagu Betti Alveri luulepäevad ja Alo Mattiiseni muusikapäevad. Kõneosav neiu sai auhinnaks mobiiltelefoni.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus