Jõgeva malevas alustas kolmas noorteinstruktor

Selle aasta algusest asus Kaitseliidu Jõgeva malevas tööle kolmas noorteinstruktor, kelle ülesanne on maakonnas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmade väljaõppe toetamine, uute rühmade käivitamine ja vastavalt vajadusele regulaarse ka ise tegevuse juhendamine.


Noorteinstruktori peamine roll on seista vabatahtlike noortejuhtide seljataga, neid toetada ja nõustada ning vajadusel ka ise tegevusi ellu viia. Süsteemse noortetöö loomiseks on vajalik luua võimalikult lai tugisüsteem noortejuhtidele ning pakkuda kvaliteetset tegevust kõikidele noortele, kellel on huvi olla Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liige.

„Kaitseliidu ja Jõgevamaa kolme omavalitsuse koostöö isamaalise huvihariduse süsteemi loomisel on hetkel unikaalne kogu Eestis ning näitab omavalitsuse tunnustust meie senisele tööle, usaldust noortejuhtide ja pakutava töö vastu! Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonde jaoks on oluline olla tunnustatud partner ning pakkuda igale poisile ja tüdrukule võimalust panustada noortele omasel viisil turvalisema Eesti loomisse,“ ütles Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Kolmanda instruktori ametikoha loomine on võimalik läbi Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa omavalitsuste, kes toetavad instruktori tööle asumist huvihariduse või huvitegevuse riikliku meetme kaudu. Ühise pingutusega edendatakse isamaalise ja riigikaitselise kallakuga noorsootööd Jõgevamaal ning võimaldatakse noortel senisest suuremal määral osaleda Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevuses.

Eelmise aasta lõpus kohtusid Kaitseliidu ülem, kolme valla vanemad, Noorte Kotkaste peavanem ja Jõgeva maleva noorteinstruktor, et tänada vallavanemaid algava koostöö eest ning neile kingiti Noorte Kotkaste teeneteplaadid.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus