Jõgeva malevapealiku ülesanded võttis üle kolonelleitnant Tõnis Metjer

Juulikuu keskel andis Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik kolonelleitnant Tarmo Laaniste maleva juhtimise üle kolonelleitnant Tõnis Metjerile.

„Võtan Jõgeva maleva juhtimise üle rahuliku südamega. Eelnevad pealikud on head tööd teinud ja malev on heas seisus. Täiendavate üksuste ettevalmistamise lisandumise ja uue doktriini juurutamise tõttu aga tööpõld otsa ei lõppe“ ütleb kol-ltn Metjer. „Ootan väga eelseisvaid kohtumisi kaitseliitlastega õppustel ning panen neile südamele, et ainult kaitsetahtest jääb meie riigi kaitsmisel väheks. Osaledes väljaõppes ja teades oma kriisi-ja sõjaaja ülesandeid, olete te paremini valmis oma kodumaa kaitsmiseks. Kõiki, kes tunnevad, et see maa väärib kaitsmist ootame aga Kaitseliidu ridadesse, et panustada riigikaitsesse nii kriisiolukordades kui sõjalise kaitse korral. Koos tegutsedes suudame panustada väga tugeva jõuna,“ toonitab värske malevapealik.

Kol-ltn Metjer (40) on põline jõgevamaalane, kes on kasvanud Laiuse lähedal ning lõpetanud Jõgeva Gümnaasiumi. Juba koolipoisina võttis ta osa Jõgevamaa noorkotkaste tegevusest ning kohaliku maleva tegevliikmeks astus Tõnis Metjer veel enne ajateenistust Viru jalaväepataljonis. Kohe peale ajateenistuse lõppu valis kol-ltn Metjer sõjalise hariduse tee ning on selle omandanud Kaitseväe Akadeemia põhi- ja keskastmekursusel ning Ameerika Ühendriikide armee staabikolledžis.

Oma teenistuskäigu jooksul on Tõnis Metjer  teeninud rühma- ja kompaniiülemana ning staabiohvitserina Viru jalaväepataljonis ning Scoutspataljonis sh osalenud kahel välismissioonil Afganistanis: ESTCOY-4 rühmaülemana ja ESTCOY-15 kompaniiülemana. Viimati teenis kol-ltn Metjer Scoutspataljoni staabiülemana ja Kaitseväe peastaabis vanemstaabiohvitserina.

Kolonelleitnant Tõnis Metjerit on tunnustatud mitmete teenetemärkidega, teiste seas Kotkaristi V klassi teenetemär mõõkadega, Kaitseliidu Valgeristi III klass ning Kaitseväe teenetemärk lahinguliste teenete eest.

Viimase viie aasta jooksul Jõgeva malevat juhtinud kol-ltn Tarmo Laaniste jätkab välisteenistuses EL sõjalises staabis Brüsselis vanemstaabiohvitserina.

blog comments powered by Disqus