Jõgeva malev avab sünnipäevaks uue kodu

Pühapäeval 25 aastaseks saav Kaitseliidu Jõgeva malev avab täna pidulikult oma uue staabi- ja tagalakeskuse hoone. Maleva pealiku major Mati Kuusvere sõnul on sünnipäevaks uue kodu saamine suureks tunnustuseks kogu malevale.


Möödunud aasta juulis alanud Jõgeva maleva uue staabi- ja tagalakeskuse ehitustööd jõudsid lõpule tänavu kevadel. Ligi 2500ruutmeetrine ning umbes kolm miljonit eurot maksnud hoone on esimene spetsiaalselt Kaitseliidule ehitatud uus staabi- ja tagalakeskus Eestis. Hoone projekteeris Resand AS, ehituse peatöövõtja oli RAMM Ehituse OÜ.

Kaitseliit on jõudnud uute hoonete rajamiseni

“Eelnevalt on renoveeritud Kaitseliidu omandis olnud vanu maju,” rääkis major Kuusvere. “Üle Eesti on kasutuskõlblikeks muudetud mitmeid halvas või isegi varisemisohtlikus seisus olnud hooneid, nüüdseks on neile esmane ring peale tehtud ning Kaitseliit on jõudnud uute hoonete ehitamiseni. Kuna Jõgeva maleval oma staabihoonet ei olnud ja senini meie kasutuses olnud hoone kuulub Jõgeva linnale, siis olime me järjekorras üsna eesotsas.”

Uue maja ehitamist vedas Kaitseliidu peastaabi tagalakeskuse kinnisvaraosakond. “Suur tänu neile,” lausus Mati Kuusvere. “Malev oli ehitusprotsessiga vähe seotud, küll olime aga hõivatud eelneva vajaduste paikapanemise ja parimate lahenduste otsimisega.

Planeerimise seisukohalt oli uue hoone projekteerimine ja ehitamine päris huvitav protsess,” rääkis Jõgeva maleva pealik. “Minu arvates on saavutatud väga arvestatav kompromiss võimaluste ja vajaduste vahel. Soove on ju alati rohkem, aga alati tuleb arvestada reaalsete võimalustega ja selles majas on soovid ja reaalsed võimalused leidnud igatahes väga hea kompromissi. Uus staabi- ja tagalakeskus on äärmiselt funktsionaalne, siin on olemas kõik, mis peab olemas olema.”

Uus lasketiir vastab tänapäeva nõuetele

Seni Jõgeva kesklinnas üsna kitsastes oludes tegutsenud Jõgeva maleva uues staabi- ja tagalakeskuses paiknevad lisaks avaratele tehnilistele ja administratiivruumidele ka õppeklass ning kolme rajaga viiekümnemeetrine kinnine lasketiir. “Lasketiir on äärmiselt tähtis, kuna nõukogudeaegsete lasketiirude sulgemisest alates pole Jõgeva maakonnas olnud võimalik tegeleda klassikalise laskespordiga,” lausus major Kuusvere. “Tänapäevastele nõuetele vastav uus lasketiir annab meile võimaluse hakata seda ala arendama.”

Mati Kuusvere sõnul võimaldab uus keskus Jõgeva maleval senisest efektiivsemalt väljaõpet teostada. “Uus hoone annab meile võimaluse hästi efektiivselt alustada ja lõpetada õppusi,” lausus ta. “Inimesed saavad siin õppuste järel saunas ennast pesta, kuivad riided selga panna ning puhtana koju minna, varem meil selline võimalus puudus. Samuti on siin võimalik varustust kiiresti välja anda ja vastu võtta ning seda normaalsetes tingimustes hooldada ja hoida. Kõik asjad on ühes kohas koos ja see annab meile ajalise efektiivsuse, me saame kasutada vabatahtlike kõige väärtuslikumat asja ehk nende aega võimalikult efektiivselt.”

Kaitseliit on juba vanast majast ära kolinud

Viimastel nädalatel on Kaitseliidu Jõgeva malev tegelenud uutesse ruumidesse kolimisega. “Järgmise nädala jooksul on vaja ära viia veel asjad, mida me uues majas ei vaja ning kogu vana hoone tühjendada,” lausus maleva pealik. “Kaitseliit tegutses algusaastatel selles hoones koos riigikaitseosakonna, kodukaitse ja piirivalvega, suhtelises kitsikuses veedetud aastate jooksul asjad ikka kuhjuvad ning nendeni jõutakse siis, kui ruumidest lahkuma hakatakse. Välja on tulnud näiteks vanad õppematerjalid, mis on kohati päris huvitavad, sest näitavad seda, milliste primitiivsete vahenditega suudeti tollal Kaitseliidu tegevust alustada. See on ajalugu, mida tulevastel ajaloolastel kindlasti võib veel vaja minna.”

Vanast hoonest jäävad Jõgevamaa kaitseliitlased taga igatsema ehk vaid selle soodsat asukohta, uues kohas tuntakse rõõmu headest naabritest. “Päästeamet, haigla ja Kaitseliit tegelevad ju kõik ühe ja sama asja ehk inimeste turvalisuse tagamisega,” lausus Mati Kuusvere. “Nende asutustega on meil läbi aastate väga hea koostöö olnud ning me loodame lähitulevikus hakata veel rohkem koos harjutama, et suudaksime vajadusel üksteise tegevust veelgi efektiivsemalt toetada.”

Kaitseliidu uue hoone avamine ei tähenda Mati Kuusvere sõnul siiski seda, et kõik linnakodanikud saaksid sellega soovi korral tutvuma minna. “Tulenevalt seadusandlikest aktidest, on hoone ette nähtud riigikaitseliseks tegevuseks ning avalikkusel lahtiste uste päevi kahjuks loota ei ole,” ütles ta. “Hoone on ehitatud Kaitseliidu liikmetele ja see on avatud vaid nii palju, kui on võimalik ja vajalik.”

23. augustil möödub 25 aastat Kaitseliidu Jõgeva maleva moodustamisest. “Kaitseliit on meid sünnipäevaks tunnustanud uue koduga ja see on väga suur tunnustus. Suurim, mida üldse vist anda on võimalik,” lausus Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere. “Inimestel, kes hoolivad oma kodust ja lähedastest, oleks aeg õppida neid ka kaitsma. Kaitseliit on ainuke organisatsioon, kus on seda võimalik teha vabatahtlikult.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus