Jõgeva maavanema avalik pöördumine Palamuse päästekomando toetuseks

Kõik Jõgevamaa inimesed, kes soovivad Palamuse päästekomando töö jätkumist, saavad saata oma toetusallkirja meiliaadressile mv@jogevamv.ee.

Palamuse päästekomando on Jõgevamaal üks tugevamaid ning suurema väljasõitude arvuga komandosid ning vajalik väga suure piirkonna elanikele turvalisuse tagamiseks.

Seadusega on mulle pandud kohustus tagada maakonna tasakaalustatud areng, kuid ilma turvalisust tagamata maakonna eri paigus pole mul seda kohustust võimalik täita.

Täiendav info võimaluste kohta anda oma allkiri Palamuse komando toetuseks tuleb uue töönädala alguses. 

VIKTOR SVJATÕSEV, Jõgeva maavanem

blog comments powered by Disqus