Jõgeva maavanem osaleb omavalitsuskorralduse reformi ettevalmistamises

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev on määratud regionaalminister Siim Valmar Kiisleri loodud töörühma, mis tegeleb kohalikele omavalitsustele ülesannete jaotamise ja nende rahastamise temaatikaga.

Regionaalminister moodustas seoses omavalitsuskorralduse reformi ettevalmistamisega ministeeriumide esindajatest ning valdkonna ekspertidest demokraatia, kohalike omavalitsuste ülesannete ja rahastamise ning ettevõtluse arendamise ja tööhõive töörühmad. Omavalitsuste ülesannete ja rahastamisega tegelevasse töörühma on määratud ka Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

“Töörühma eesmärgiks on teha ettepanekuid kohalike omavalitsuste ja riigi ülesannete jaotamise muutmise osas ja samuti omavalitsuste rahastamist puudutavate muutuste osas, mis on sellega seotud või vastavast valdkonnast sõltumatud. Plaan on kaardistada senisest ülevaatlikumalt kohaliku omavalitsuse täidetavaid ülesandeid ning maavalitsuste täidetavaid omavalitsuslikke ülesanded, mille ülevõtmine võiks olla teatud tingimustel ja kokkuleppel kohalike omavalitsustega võimalik. Lisaks kaardistatakse omavalitsuste, omavalitsusliitude, maavalitsuste ja riigi keskvõimu tasandi võimalikud rollid ning analüüsitakse ja tehakse võimalusel ettepanekuid omavalitsuste ülesannete delegeerimiseks kohalikul tasandil,” rääkis Svjatõšev.

“Töörühma esimene koosolek peeti 28. juunil ja enne seda pöördusin Jõgevamaa omavalitsusjuhtide poole, et neid tööprotsessidega kursis hoida ja mulle aruteludeks vajalikku infot edastada,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus