Jõgeva maavalituses käivitus digitaalne asjaajamissüsteem

Jõgeva Maavalitsuse personali- ja asjaajamistalituse juhataja Kadi Läniku sõnul hakkavad maavalituse dokumendid liikuma üksnes arvutis , mistõttu kõik dokumendid on kättesaadavad igale maavalituse töötajale. ?Plaanis on hakata kasutama digitaalset asja-ajamise meetodit ka suhtlemisel Eesti riigiasutusega. Siseministeeriumiga suhtlemegi juba digitaalsel teel.?, ütles Kadi Länik. Jõgeva maavalituses kasutatakse digitaalset asjaajamisprogrammi Amphora Professional. ?Digitaalse asjaajamise käivitamiseks alustasime ettevalmistusi kaks aastat tagasi, kui ID kaardid ja kaartilugejad olid veel võrdlemisi haruldased. Katsetasime erinevaid tehnoloogiaid ja usume, et leidsime kõige parema lahenduse. Nüüd on oluline, et maavalituse töötajate mõttemaailm uuendusega võimalikult kiiresti kohaneks. Ühtlasi peame mõtlema ka sellele, kuidas hakata paremini hoidma töötajate tervist, sest arvuti monitoriekraanilt pidev kirjade lugemine nõuab omajagu pingutust, ? kommenteeris Jõgeva maasekretär Henri Pook. ?Seoses digitaalsüsteemi rakendamisega ei muutu asja-ajamine maavalitusse pöörduvate kodanike jaoks keerulisemaks. Võtame endiselt vastu ka tavalisel paberil kirjutatud kirju, ? lausus Kadi Länik. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus