Jõgeva Maavalitsus valib maakonna Aasta Õpetajad

Konkursi eesmärgiks on välja selgitada ja tunnustada maakonna parimaid pedagoogid ning tutvustada nende inimeste tööd. ?Õpetajad mängivad meie laste kasvatamisel väga olulist rolli ja nende tööd tuleb kindlasti rohkem tunnustada,? ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Kandidaate võivad esitada lapsed, lapsevanemad, haridusasutuse juhtkond, pedagoogide ühendused ja kollektiivid, omavalitsuste liidud, kohalikud omavalitsused, üksikisikud ja teised. Argumenteeritud ettepanekud esitatakse asutuse hoolekogule (nõukogule), kes koos ametiühinguorganisatsiooni esindajaga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda ja missuguste argumentide alusel esitada asutuse kandidaatidena maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Hoolekogu (nõukogu) poolt heaks kiidetud kandidaadid esitatakse Jõgeva Maavalitsusele hiljemalt 14. septembriks e-posti aadressil heiki.sildnik@jogevamv.ee. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus