Jõgeva Maaparandusbüroos tutvustatakse uut võimalust toetuse saamiseks

Jõgeva Maaparandusbüroo asejuhataja maaparandusalal Toivo Vihalemm märkis, et meede 3.4 Integreeritud maaparandus on suunatud olemasolevate maaparandusobjektide rekonstrueerimisele ja ka uute ehitamisele. Sellisteks töödeks on juurdepääsuteede ehitamine nii hoonete kui ka põldude juurde, samuti veehoidlate, pumplate, kaitsetammide, truupide ja teiste keskkonnarajatiste ehitamine.

?Õppepäevale, millest osavõtt on tasuta, ootame kõiki huvilisi, ennekõike maaomanikke, maakasutajaid, maaparandusühistute esindajaid, kellel plaanis rekonstrueerimine või uusehitiste rajamine, ? lausus Toivo Vihalemm.

Ta märkis sedagi, et meetmetest ?Integreeritud maaparandus ? lähtuvate toetuste vastuvõtmine toimub PRIA-s 22 augustist kuni 16 septembrini.

“Selleks ajaks peavad olema vormistaud vajalikud paberid. Kui plaanis teha uus ehitis või vana rekonstrueerimine, siis nõutakse ka projekti, uuendamistööde korral ka vastavat kava,? kinnitas Vihalemm.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus