Jõgeva maakonna aasta Ema tunnustamine

Oodatakse ettepanekuid Jõgevamaa aasta ema tunnustamiseks. Aasta ema aunimetuse väljaandmist korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK). Jõgevamaa aasta ema aunimetuse otsustab JAEKi nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad.
Jõgeva maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps ning kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma töös ja heaks eeskujuks ühiskonnas. Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui ka omavalitsused, asutused ja organisatsioonid.
Ettepanekuid oodatakse
30. aprilliks e-kirja teel aadressile arendus@jaek.ee või postiga SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse aadressile Aia 1, Jõgeva. Vastavad vormid on leitavad JAEKi kodulehelt.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus