Jõgeva linnavolikogus möllavad poliitilised kired

Et remontida Aia tänav, Betti Alveri majamuuseum, lõpetada veemajandusobjektid, linnaraamatukogu, remont lasteaedades Rohutirts ja Karikakar, saada korda Kesklinna ja Piiri park ning rekonstrueerida spordikeskus Virtus ja muusikakool, projekteerida raudtee ületamiseks kesklinnas jalakäijatele tunnel, on Jõgeva linnal vaja tänavu võtta täiendavalt 5,22 miljonit krooni laenu.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsevi sõnul on linna arengustrateegia üles ehitatud nii, et uute objektide ehitamist ja seniste renoveerimist on rahastatud suures osas laenudega, kusjuures tõenäoliselt peab taolise rahastamisskeemi kasutamist jätkama veel palju aastaid. “Mitmeid objekte on vaja ehitada oluliselt kiiremini, kui seda võimaldaks linnaeelarve,” lausus linnapea.

13-st kolmapäeval linnavolikogus kohal viibinud saadikust oli laenu võtmise poolt üheksa, Rahvaliidu liikmed Mai Treial ja Kaido Lehtla ning Res Publica esindaja Andres Stein hääletasid vastu. Rahvaliidu fraktsiooni esindaja Marko Saksing jäi erapooletuks. Et volikogu liikmed Olavi Annuk ja Viktor Nõmm lahkusid istungilt varem, osutus hääletamine poolthäälte enamusele vaatamata õigustühiseks. Poolthääli pidanuks olema 11.

Koalitsiooni moodustavad Jõgeva linnas Reformierakond, Rahvaliit ja Keskerakond.

Purskkaev või Aia tänava koolimaja

Objektide rekonstrueerimist ja laenamist käsitlevate eelnõude vastu hääletasid ka Rahvaliidu liikmed Mai Treial ja Kaido Lehtla ning Res Publica esindaja Andres Stein.

Rahvaliitlane Kaido Lehtla tegi ettepaneku loobuda kavatsusest ehitada kesklinna parki purskkaev ja suunata selle arvelt raha Aia tänava koolimaja uuendamiseks.

?Laenuvõtmine oli arutlusel ka 14. veebruaril toimunud koalitsiooni istungil. Kõige suuremad vaidlused tekkisid kesklinna pargi korrastamise üle, mille maksumuseks on plaanitud 1,7 miljonit ehk üle 800 krooni ruutmeeter. Purskkaevu maksumuseks on plaanitud üle 600 000 krooni. Olin ka koalitsioonis purskkaevu ehitamise vastu,” kinnitas Lehtla.

Volikogu istungi vaheajal kogunes koalitsioon nõu pidama. Lehtla teatas, et ei hääleta 1,7 miljoni krooni poolt. “Pidasin vajalikus võtta sealt maha purskkaevu ehitamise raha 600 000 krooni, mis eraldada koos 200 000 krooniga veemajanduse projekti rahadest ja 200 000 krooniga Piiri pargi kõnnitee ehitamiseks mõeldud summast ning kasutada kogu kõnealust raha suuruses 1 miljon krooni Aia tänava koolihoone rekonstrueerimiseks,” ütles Lehtla.

Aia tänava hoone uuendamine võimaldaks tema hinnangul praegusest Jõgeva Gümnaasiumi internaadihoonest ära tuua algklassid. “Ma pole purskkaevu ehitamise vastu, kuid ettevõtjana leian, et purskkaevu võiks ehitada siis, kui linnaeelarves selleks raha jätkub, mitte laenuraha eest,” teatas Lehtla.

Oma vastuhääletamist selgitas rahvaliitlane Mai Treial uue võimaliku koalitsiooni võimuletulekuga pärast 2007. aasta Riigikogu valimisi. ?Kust võtta laenu tagasimaksmiseks raha, kui näiteks uus Riigikogu koalitsioon otsustab 2008. aasta eelarves raha paigutada teisiti? Linnaelanik peab teadma, missuguseid kohustusi kandes jaks vastu peab. Tänaste otsuste juures tuleb arvestada ka kõige mustemate stsenaariumitega,? rõhutas Treial.

Isamaaliitlased lasid jalga

Enne hääletamist lahkusid saalist Isamaaliidu liikmed ja teatasid, et protestiks laenuvõtmise kava vastu nad hääletamisel ei osale.

Enne kui linnavolikogu esimees Raul Kull eelnõu hääletusele pani, palus Isamaaliidu fraktsioon teha vaheaja. Pärast saalinaasmist teatati, et lahkutakse volikogu istungilt ja hääletamisel ei osaleta. Saalist lahkusid fraktsiooni liikmed Jaan Kabin, Taisto Liivandi, Ants Paju, Kalle Piiskoppel, Tiit Saarva ja Jaano Terras.

Ants Paju sõnul töötas koalitsiooni hääletusmasin kuni 2004. aasta detsembrini tõrgeteta. Siis oli päevakorras laenu võtmine staadioni ehitamiseks 2005. aastaks 8 miljoni ja 2006. aastaks 5 miljoni krooni ulatuses.

“Seda küsimust ei arutanud ükski komisjon, teema käsitlemiseks kulus vaid mõni minut. Usun, et sellest faktist edasi algas igas saadikus omamoodi hirm ja arutelu selle üle, kui suur on ikka meie taluvuspiir laenude võtmisel ja missugustele objektidele seda raha suunata, saavutamaks uut kvaliteeti linnas toimuvates protsessides,” märkis Paju.

Isamaaliit peab oma põhimõtteks, et mõni kuu enne kohalike volikogude valimisi on heaks tavaks mitte laenu võtta. “Laenaja peab arvestama, et tema pole igavesti võimul. Uuel koalitsioonil on ka muud teha kui võlgu maksta. Kui nägime, et meie seisukohtadega ei arvestata, astusime protesti märgiks kollektiivselt saalist välja,” tunnistas Paju.

Isamaaliidu fraktsioon tegi laenuteema menetlemisel ka järeleandmisi. “Mõistsime, et Aia tänava rekonstrueerimiseks on vaja laenu võtta, sest töö on tehtud ja võlg tahab tasumist. Samuti tuleb rekonstrueerida Betti Alveri muuseum ja mitte 2006. aasta sügiseks, vaid kevadeks, kui möödub nelikümmend viis aastat Alo Mattisseni sünnist ja kümme aastast surmast,? ütles Paju.

Volikogu võib ka laiali minna

Nii Mai Treial kui ka Kaido Lehtla on seisukohal, et Jõgeva linna arenguks raha taotlemiseks peaks rohkem projekte kirjutama.

Linnapea Viktor Svatõsev avaldas arvamust, et 2005. aastal rekonstrueerida kavatsetavate objektide väljavalimiseks algas töö juba möödunud aastal ja teemat on käsitletud kümnetel nõupidamistel, mille tulemusena kujunes välja investeeringute kava.

“Ettepanekuid oli võimalik esitada kõikidel fraktsioonidel, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni esindajatel. Pole midagi teha, kui mõned volikogu liikmed ei soovi käia nõupidamistel, kuhu neid on kutsutud,” lausus linnapea.

Jõgeva abilinnapea Aare Olgo peab hääletuse ajaks saalist lahkunud volikogu liikmete käitumist linna huvisid eiravaks. “Enne kui investeeringuküsimused otsustatud pole, ei saa ehitajate leidmiseks ka riigihankeid korralda. Küllap on ehitusettevõtjad selleks ajaks oma tööde portfelli täis saanud, mistõttu võime selleks ajaks kulukamaid pakkumisi saada,” lausus Olgo.

Pärast kolmapäevast istungit Jõgeva linnavolikogus kujunenud olukord vajab kiiret lahendust, sest 31. märtsiks tuleb vastu võtta tänavune eelarve. Vastasel korral ootab volikogu laialiminek.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus