Jõgeva linnavolikogus kerkis teemaks veehinna tõus

Jõgeva linnavolikogu võttis viimasel istungil häälteenamusega vastu protokollilise otsuse, milles lubati Jõgeva linnavalitsusel tasuda Jõgeva Veevärgi osakapitali suurendamisel mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Jõgeva linnalt sihtfinantseerimise toel omandatud või tasuta saadud vara bilansiline jääk väärtusega 1 173 296 eurot. Teema arutlusel tuli kõneaineks ka vee hinna tõus.

Osakapitali suurendamist käsitleva eelnõu seletuskirjas märgitakse, et praegu kehtiv veeteenuse hind on 3, 20 eurot kuupmeetri kohta, tasu võetud vee eest on 1, 22 ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,98 eurot kuupmeetri pealt. Võimalikuks veehinna tõusuks prognoositakse 24 protsenti. Jõgeva linnavolikogu liige Heli Raevald tundis istungil huvi, kas 24protsendine hinnatõus hakkab kehtima 2018. või mõnest järgnevast aastast ning kas tõus on jätkuv.

Jõgeva Veevärgi juhatuse liige Kalle Pint ütles, et vee hinna kujundamisel võetakse arvesse igasugused kulud. “Ma saan öelda, et Jõgeva Veevärk pole alustanud hinnakalkulatsiooni koostamist. Uut hinnataotlust võib ja peab koostama hakkama, kui kulude sisendid muutuvad üle viie protsendi vastavalt kalkulatsioonile. Hinna lõpliku kujundamise kohta ei saa praegu vekslilt välja anda. Hinnatõusu protsess kooskõlastatakse konkurentsiametiga, kus vaadatakse üle kõikide kulude ja tulude põhjendatus,” teatas ta.

Jõgeva linnavolikogu võttis vastu ka otsuse määrata kuni 2027. aasta 30. septembrini Jõgeva linna vee-ettevõtjaks osaühing Jõgeva Veevärk. Jõgeva Veevärgi tegevuspiirkonnaks kehtestati Jõgeva linna haldusterritoorium ja Õuna, Liivoja ning Ellakvere küla.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus