Jõgeva linnavolikogu võttis vastu linna 2014. aasta eelarve

Neljapäeval toimunud Jõgeva linnavolikogu VIII koosseisu viiendal istungil võeti vastu Jõgeva linna 2014. aasta eelarve. Eelnõu poolt hääletas 12 ja selle vastu oli seitse linnavolikogu liiget. 

Nii volikogu rahanduskomisjonis kui ka eelarve teisel lugemisel ei leidnud toetust opositsiooni esitatud muudatusettepanekud, millega sooviti suurendada kulutusi tervishoiule ning avalikule korrale ja julgeolekule, samuti linna mänguväljakutele ja raamatukogule mõeldud investeeringuid. Tagasi lükati ka ettepanekud Jõgeva põhikooli juurde mini-arena rajamise ja Jaama tänava kõnnitee rekonstrueerimise rahastamiseks. 

Vastu võetud Jõgeva linna 2014. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 5 080 017 eurot, võrreldes 2013. aastaga vähenevad linna tulud 4,5 protsenti. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksud (47,7 protsenti põhitegevuse tulude kogumahust), millele järgnevad toetused (38,1 protsenti). Laekumist maksudest kavandatakse kokku summas 2,42 miljonit eurot, sellest füüsilise isiku tulumaksu 2,40 miljonit. 

Linna eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 4 730 842 eurot, võrreldes 2013. aastaga vähenevad põhitegevuse kulud kuus protsenti.  

Investeerimistegevust on eelarves kavandatud kokku summas 669 439 eurot, millest Rohu tänava rekonstrueerimisele on ette nähtud 550 000 eurot, Jõgeva põhikooli hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks 70 000 eurot ning sihtasutusele Jõgeva Haigla panoraamröntgeni soetuseks 20 000 eurot. 

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus