Jõgeva linnavolikogu tagandas linnapea ametist

Umbusaldajate vaatevinklist oli linnapea tegutsenud ebaseaduslikult koolide vahelise ala projekti tellimisel ja jätnud lahendamata mitmeid linna arengule olulisi probleeme. Viktor Svjatõsev ise süüdistusega ei nõustunud ja väitis, et on linnavalitsust juhtinud seaduslikult ja linna huvidest lähtuvalt

Linnapead asendab kuni kaks kuud abilinnapea Aare Olgo. Võimalik, et uus linnapea valitakse ametisse juba järgmisel Jõgeva linnavolikogu istungil 30. juunil.

Neljapäevasel volikogu erakorralisel istungil küsis Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivo Kütt umbusaldajatelt, kas neil on olemas visioon, mida teha teistmoodi, kui linnapea on ametist tagandatud.

Vastust ei saanud

?Vastates sellele küsimusele, peaksime lahti mõtestama sündmustiku, mis hakkas tööle pärast 2002. aasta kohalikke valimisi, kui Jõgeval moodustasid koalitsiooni Reformierakond, Rahvaliit ja Keskerakond. Volikogus kõige rohkem saadikukohti saanud, kuid opositsiooni jäänud Isamaaliidu esindajatele ei antud võimalust juhtida ühtegi komisjoni. Tänaseks on aga hakanud langema usalduslimiit volikogu koalitsiooniparterite vahel,” lausus Isamaaliidu fraktsiooni liige, eelmine linnapea Ants Paju, kelle hinnangul on praeguses linnajuhtimise stiilis puudu poliitilisest kultuurist, oskusest mitmeid mõisteid lahti seletada ja koostöövalmidusest.

Ivo Kütt ei jäänud vastusega rahule ja märkis, et vastus ei andnud ülevaadet Viktor Svjatõsevi tegevusega rahulolematute saadikute seisukohtadest linna arengu suhtes. Ants Paju väitis, et tema jutt sisaldas piisavat sõnumit, kuid loobus uuesti repliigi korras kõnelemisest.

Keskerakonna fraktsiooni esindaja Ants Prii lausus, et umbusaldajad võinuksid oodata sügiseste kohalike valimisteni, kui selgub, millise hinnangu annavad praeguse koalitsiooni tegevusele linna  elanikud.

Juristide diskussioon

Linnavolikogu istungil toimus diskussioon ka selle üle, kas on  seaduslikult koolide vahelise ala projekti tellimine füüsilisest isikust ettevõtjalt Anne Ördilt, kes ühtlasi on Jõgeva linnaarhitekt, või tulnuks  läbi viia riigihanke vähempakkumine.

Rahvaliidu fraktsiooni  liige Mai Treial peab sellist tegutsemisviisi korruptsioonihõnguliseks. Reformierakondlane Ivo Kütt avaldas arvamust, et selle, kas keegi on süüdi või mitte, otsustab Eestis kohus. Ta tõi näite, kus esimese astme kohus mõistis õigeks korruptsioonis kahtlustatava Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi.

Kahe volikogu diskussioonile lisas värvi asjaolu, et nii Mai Treial kui ka Ivo Kütt on hariduselt juristid.

Viktor Sjvatõsev ise märkis, et detailplaneeringu tellimise on tunnistanud seaduslikuks siseministeeriumi planeeringute osakonna juhtaja. Andes hinnangut oma tegevusele linnapeana, lausus Svjatõsev, et on juhtinud linnavalitsust seaduslikult ning linna arengukavast ja eelarvest lähtudes.

Linnapea hoiatas, et keeruline poliitiline olukord võib linna ilma jätta mõnestki olulisest investeeringust ja kutsus volikogu liikmeid kainelt mõtlema.

Kodanik tuli linnapead kaitsma

Kõneaineks oli ka asjaolu, et pärast umbusaldamisidee väljakäimist kuue volikogu liikme poolt andis 350 linnakodaniku allkirjad Viktor Svjatõsevi toetuseks.

?Ma pole allkirjade kogumist algatanud, kuid avaldan tänu kõigile ,? märkis linnapea.

?Allkirjad on Viktor Svjatõsevile suurim tänu tehtud töö eest. Usutavasti hääletavad allkirja andjad järgmistel valimistel tema poolt,? märkis sõltumatu volikogu liige Olavi Annuk, kes ka ise umbusaldusavaldusele alla oli kirjutanud.

?Head kolleegid, täna me ei avalda umbusaldust mitte ainult Viktor Svjatõsevile, vaid ka Reformierakonnale, kuhu ta kuulub, ja koalitsioonile tervikuna,” ütles Annuk.

Volikogu istungile oli tulnud ka üks toetusallkirja andjatest ? proua Helgi Hermann, kes ka sõna võttis. ?Mina toetan linnapead, sest linn on muutunud heakorrastatumaks ja nägusamaks,” märkis naine.

Pärast arutelusid pani linnavolikogu esimees Raul Kull umbusaldusavalduse hääletusele. Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivo Kütt tegi ettepaneku nimelise hääletuse korraldamiseks. Vastav ettepanek ei leidnud volikogu enamuse poolehoidu. Tavalisel avalikul hääletamisel umbusaldas Viktor Svjatõsevi 12 volikogu liiget, kes kuuluvad Isamaaliidu ja Rahvaliidu fraktsiooni, umbusaldamise poolt hääletasid ka Res Publica esindaja Andres Stein ja sõltumatu linnavolinik Olavi Annuk. Umbusalduse vastu olid Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsiooni liikmed ja volikogu esimees Raul Kull, kes kuulub Rahvaliidu fraktsiooni.

Linnapeaameti kaotanud Viktor Svjatõsev märkis, et asub Jõgeva linnavolikogu koosseisu ning osaleb ka tulevikus linna poliitilises elus.

Saadik Ivo Kütt teatas, et Reformierakonna jaoks on praegune koalitsioon oma tegevuse lõpetanud.

Linnavalitsust juhib abilinnapea

Seadusest lähtudes tuleb pärast omavalitsusjuhi umbusaldamist valida uus omavalitsusjuht või tema asendaja. Hääletamisel leidis aga toetust Isamaaliidu fraktsiooni esimehe Kalle Piiskoppeli ettepanek valida linnapea asendaja.  Tehti ettepanek valida linnapea asendajaks keskerakondlasest abilinnapea Aare Olgo.

?Poliitiline olukord linnas on jätkuvalt ebastabiilne. Keskerakond avaldas toetust Viktor Svjatõsevile. Arvestades oma ametipositsiooni, pean ma aga linnapead asendama ja annan selleks nõusoleku. Püüan linnavalitsuses tagada rahuliku tööõhkkonna ja olen valmis mõttevahetusteks ja diskussioonideks erinevate poliitiliste jõududega,” lubas Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus