Jõgeva linnavolikogu saadikud algatasid linnapea Viktor Svjatõsevi umbusaldamise

Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud kuus saadikut Jõgeva 21-liikmelisest volikogust. Umbusaldushääletus toimub järgmise nädala neljapäeval.

Linnapea peab umbusaldajate etteheiteid suuresti põhjendamatuks ega pea vajalikuks ise ametist tagasi astuda.

Jõgeva linnavolikogu algatas linnapea Viktor Svjatõ?evi umbusaldamise volikogu Isamaaliidu fraktsiooni liikmete Kalle Piiskoppeli, Ants Paju, Jaano Terrase, Rahvaliidu fraktsiooni esimehe Toomas Vahuri, Res Publica esindaja Andres Steini ja sõltumatu saadiku Olavi Annuki avalduse põhjal.

Üleeilsel volikogu istungil esines umbusaldajate nimel ettekandega Isamaaliidu fraktsiooni liige Ants Paju, kes märkis, et umbusaldajaid vaevab küsimus, kes vastutab Jõgeva linna arengu eest. Tema sõnul sisaldab praegune Reformierakonna, Rahvaliidu ja Keskerakonna koalitsioonileping rohkesti häid algatusi, mis nüüdseks on kaotanud eelsoodumuse teostamiseks.

Rahvaliit peaks linna arengu eest vastutama

Opositsionäär ja umbusaldaja ning endine linnapea Ants Paju rääkis, et praeguse linnapea töös on vajakajäämisi staadioni ehitamise ja teiste valdkondadega seonduvate küsimuste lahendamisel. Paju märkis, et umbusalduses esile toodud probleemid on tekkinud pika aja vältel

?Kuigi tunnistan oma töös puudusi, leian, et umbusaldusavalduses esile toodud vead on suuresti sõrmest välja imetud,? lausus omapoolses ettekandes Viktor Svjatõ?ev.

Umbusaldust kommenteerides ütles Vikor Svjatõ?ev sedagi, et opositsiooni kuuluva Isamaaliidu fraktsiooni kriitika linnapea suhtes on mõistetav.

“Opositsiooni tööks ongi vigadele tähelepanu juhtida ning Jõgeva linnavolikogu opositsioon on teinud oma tööd korrektselt. Mõneti arusaamatuks jääb, miks umbusaldusega on ühinenud koalitsiooni kuuluva Rahvaliidu fraktsiooni esindaja. Linna võimuliitu kuuluv Rahvaliit peaks ka ise Jõgeva arengu eest vastutama.?

Kriitilise sõnavõtuga koalitsioonipartneri Rahvaliidu aadressil esines ka reformierakondlasest volikogu aseesimees Meelis Pauklin.

Volikogu koalitsiooni esimees Ants Prii märkis, et arvestades Jõgeva linna päevi ja kohalikke valimisi, on umbusaldajad valinud ebasobiva aja.

?Rahvaliit on rääkinud koalitsioonipartneritega vajadusest lahendada mitmed probleemid. Et senised tähelepanujuhtimised on suuresti kasutuks jäänud ja pole täidetud mitut volikogu otsust, lisaks sellele on tekkinud korruptsioonihõnguline olukord, peab Rahvaliidu fraktsioon õigeks linnapea väljavahetamist ja liitus umbusaldajatega,? lausus linnavolikogu liige Mai Treial, kes avaldas arvamust, et Rahvaliit võiks jätkata, kui probleemid sisuliselt lahendatakse.

Ettepanekuid linna elu edendamiseks ei tehtud

Treiali sõnul avaldab Rahvaliit kahetsust, et partnerid on sidunud võimuliidu püsimise ühe konkreetse isikuga, mitte probleemide lahendamisega.

“Meie eesmärgiks pole tülitseda, linnapeale on antud aega ise tagasi astuda. Usume, et kui mitmed Reformierakonna ministrid astusid tagasi mitmete riigiasjade pärast, peaks kohalik elu samamoodi käima,” lausus Treial.

?Ma ei näe põhjust tagasi astumiseks. Valmisolekut oma tööga edasi tegelda olen saanud ka linnakodanike toetuskirjast, mis saabus linnavolikogule,? ütles Svjatõ?ev.

Abilinnapea, Keskerakonna liige Aare Olgo märkis, et umbusalduse avaldamine linnapeale tuli volikogu keskerakondlastele üllatusena. Umbusalduses on esitatud mitmesuguseid argumente, kuid ilmselt on tegelik põhjus muus. Samaaegselt soovinuks umbusalduse avalduses ja arutelul volikogus kuulda ettepanekuid linna elu edasiviimiseks,? tõdes Olgo.

Nagu teada, süüdistavad umbusaldajad linnapead ka seaduserikkumises, mis seisneb selles, et ei korraldatud vähempakkumist koolide kinnistute ja nendega piirneva ala detailplaneeringu koostamiseks, vaid projekt telliti füüsilisest isikust ettevõtjalt Anne Ördilt, kes töötab ühtlasi linnaarhitektina.

Eksperdina oli volikogu istungile kutsutud Jõgeva maavalitsuse majandusarengu osakonna planeeringute nõunik Aivar Arik ?Lähtudes planeerimis- ja ehitusseadusest, on vastava projekti tellimine seaduslik,? ütles Arike.

Detailplaneeringut polnud enne vaja kehtestada

Anne Örd ise tutvustas volikogu liikmetele kirja, mida talle seoses järelpärimisega saatis siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Jüri Lass. Kirjas on öeldud, et kui staadioniväljaku rekonstrueerimisega ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust kaasa toovate uute hoonete või juurdeehitiste ehitamist või mingi maa-ala kruntideks jaotamist, pole mingit takistust staadioniväljaku rekonstrueerimiseks enne detailplaneeringu kehtestamist.

Volikogu istungil tekkis arutelu, millal viia läbi umbusaldusavalduse hääletamine. Kava kohaselt pidanuks järgmine istung toimuma 30. juunil. Isamaaliidu fraktsiooni esimees Kalle Piiskoppel tegi alternatiivse ettepaneku, et umbusalduse hääletamiseks koguneks volikogu 2. juunil. Kõnealune ettepanek pälvis volikogu enamuse toetuse.

?Umbusalduse läbiviimiseks peab olema volikogu koosseisu häälteenamus, mis Jõgeva linnavolikogus tähendab 11 poolthäält,? teatas volikogu kantselei juhataja Jaan Järv.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus