Jõgeva linnavolikogu koalitsioon võttis vastu eelarve

Neljapäevasel istungil võttis Jõgeva linnavolikogu  vastu 90 721 441 suuruse 2011. aasta eelarve, mis kinnitati koalitsiooni moodustavate Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica  Liidu  fraktsiooni saadikute poolthäältega. Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni liikmed pidasid eelarve teemalist infot puudulikuks ning otsustasid hääletamisel mitte osaleda.

Volikogu istungil ettekandega esinenud linnapea Kalmer Laini sõnul on  eelarve projekt olnud arutlusel kõikides volikogu komisjonides ning rahanduskomisjon on läbi vaadanud parandusettepanekud. “Linnavalitsus on omalt poolt lisanud eelarvesse 50 000 krooni lume koristamiseks, arvestades võimalusega, et talv jätkub senisel kujul,” märkis ta. Lisaks moodustati 1 miljoni suurune stabiliseerimisreserv, mille kasutamist korraldab volikogu, kui planeeritud kulud ületavad prognoose või tulud ei laeku piisavalt. Sellise pingelise eelarve puhul on see hea näitaja.

Põhjalikuma diskussiooni põhjustas aga linnapealt kuuldu, et eelarve esimesel lugemisel oli  aastaalguse jääk planeeritud  5,7 miljonit krooni, kuid praeguseks on vastava summa suurus 8,2 miljonit krooni.  Keskerakonna fraktsiooni esimees Aare Olgo ning liikmed Peep Põdder ja Ants Prii esitasid eelmise aasta eelarvejäägi suurenemise põhjuste teadasaamiseks mitmeid küsimusi.

“Linnavalitsus andis allasutustele korralduse 2009. aasta eelarvet mitte lõpuni ära kulutada, vaid teha üksnes hädapäraseid kulutusi. Nii kasvasidki eelarves ülejäägid,” selgitas linnapea.

Linnavolikogu esimees Meelis Pauklin tõi ülejääkide suurenemise põhjuseks ka riigilt laekunud toetused. Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsioonide esindajad soovisid aga linnajuhtidelt teada saada konkreetseid allikaid, mis võimaldasid eelmise aasta ülejääkide suurenemise. 

Opositsioon lahkus istungilt   

Rahvaliidu fraktsiooni esindaja Airi Rütter tegi ettepaneku jätkata eelarve menetlemist järgmisel volikogu istungil. Selline variant ei leidnud aga enamuse volikogu liikmete poolehoidu. Taisto Liivandi Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist avaldas arvamust, et eelarveprojekti koostamisel on palju tööd tehtud ja vaeva nähtud ning teatud info puudumine ei tohiks takistada selle vastuvõtmist.

Aare Olgo aga teatas, et kuna linnapea ei suutnud adekvaatselt selgitada linna eelarve mahu suurenemist ligi kolme miljoni krooni võrra algvariandiga võrreldes ja volikogu esimees ei võimaldanud volikogu täiskogul käsitleda eelarve parandusettepanekuid, ei saa Keskerakonna fraktsioon võtta endale vastutust hääletada eelarve vastuvõtmisel. Uno Veski tegi teatavaks sama seisukoha Rahvaliidu fraktsiooni nimel. Seejärel lahkusid Keskerakonna ja Rahvaliidu esindajad volikogu istungilt. Koalitsiooni kuuluvad Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit võtsid aga 11 poolthäälega eelarve vastu. 

Finantsjuhti polnud selgitusi andmas

Eelarveprojekti menetlemise muutis kindlasti keerulisemaks asjaolu, et istungil ei osalenud linnavalitsuse finantsjuht Kaja Pärn. Keskerakondlane Peep Põdder nimetas sellist olukorda lausa ennekuulmatuks.

“Linna juhtivat rahandusametnikku polnud märgitud vastava päevakorrapunkti ettekandjaks. Õhtutundidel toimunud arutelu ajaks oli aga Kaja Pärn juba töölt lahkunud. Finantsjuhi viibimine ja selgituste jagamine eelarveprojekti vaagimisel  on aga kindlasti vajalik ja edaspidi kaasab linnavalitsus ta alati eelarve teemalistele aruteludele,” ütles Kalmer Lain.

Usutluses märkis linnapea, et tänavune linnaeelarve on üks pingelisemaid Jõgeva linna ajaloos. “See on suuresti äraelamise eelarve, mistõttu tänan linna allasutusi, kes nõustusid eelarvekärbetega ja mõistavad, et praegustes oludes tuleb teha vaid kõige olulisemaid kulutusi,” märkis ta.

Linnavolikogu esimees Meelis Pauklin aga teatas, et kõikidele volikogu liikmetele saadetakse elektronpostiga üksikasjalik info eelmise aasta eelarvejäägi väljakujunemisest.

“Arutelud on volikogus huvitavad ja pinget pakkuvad. Võib märgata, et koalitsioon töötab piisavalt tõsiselt ja samas on hea tunnistada ka opositsiooni aktiivsust,” ütles istungil külalisena osalenud Olavi Annuk.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus