Jõgeva linnavolikogu kiitis heaks õigeusu kiriku detailplaneeringu

Jõgeva linnavolikogu istungil võeti vastu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse kirikuhoone ehitamiseks koostatud detailplaneering.

Arhitektuuribüroos Pluss Jõgevale õigeusu kiriku rajamiseks koostatud detailplaneering hõlmab Suur tänav 38 kinnistut ja selle lähiala. Linnavolikogu istungil andsid planeeringust ülevaate linnapea Raivo Meitus ja linna arhitekt Anne Örd. Nende sõnul vastab detailplaneering kehtivatele nõuetele.

Oli arutelu Moskva Patriarhaadile alluva Õigeusu kiriku rollist Jõgeval.

“Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on toonitanud, et Eesti on ilmalik riik. Meil puudub riigikirik. On usuvabadus. Püha Aleksander Nevski katedraal asub Tallinnas Riigikogu hoone vastas. Hea, et Jõgeval tegutseb õigeusu kogudus, kes ühiskonna heaks midagi teha soovib. Korrastatud on kinnistu, kuhu uus kirik rajatakse. Linn on juurde saamas kena väljanägemise ja ümbrusega ehitise,” ütles linnavolikogu aseesimees Margus Kask.

“Ehitada kavatsetav Eesti Õigeusu kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse kirikuhoonel on huvitav arhitektuuriline lahendus. Olles vastavuses Õigeusu kiriku ülesehituse kindlate reeglitega ja hoone asukohavalikuga, sulandub ehitis ümbritsevasse keskkonda rikastavalt ja muudab minu arvates Jõgeva linnapildi arhitektuuriliselt ilmekamaks,” märkis linnavolikogu liige Mai Treial, kes erinevates ametites tegelenud ka koguduste tööga seotud valdkondadega.

“Usun, et koguduse, kes uut kirikut ehitab, tegevuse eesmärk on teha koostööd teiste koguduste liikmetega Eesti ühiskonna vaimseks arenguks ja kõlblusõpetuse levitamiseks, halastustöö ning abi koordineerimiseks,” lisas ta.

Mai Treiali sõnul on üheks sobivaks usukoguduste ja erinevate ühenduste ja huvirühmade koostöövormiks palvushommikusöökide korraldamine jõulukuul või jaanuaris. “See sündmus sobib suurepäraselt kokkusaamiseks erinevate vaadetega poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelastele, et pidada dialoogi ühiskonna valupunktide üle ja ehitada silda paremaks omavaheliseks suhtlemiseks ja ühiseks tegevuseks.

Olen olnud tegev riigikogu palvushommikusöögi toimkonnas ja osalen tänini. Olin palvushommikusöögi traditsiooni algataja Jõgevamaal, ideega tuli kohe kaasa toonane maavanem, praegune riigikogu majanduskomisjoni esimees, Aivar Kokk. Jõgevamaa I palvushommikusöök toimus 2006. aasta 1. detsembril Kuremaal,” lausus ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus