Jõgeva linnavolikogu esimeheks valiti isamaaliitlane Ants Paju

Volikogu avaldas umbusaldust majandus- ja arengukomisjoni esimehele  Ants Priile, kelle asemele valiti komisjoni juhtima Res Publica liige Andres Stein. Sõltumatust volikogu liikmest Olavi Annukist sai revisjonikomisjoni esimees.

Üleeilsel istungil osales 21 volikogu liikmest 13. Kohale olid saabunud Isamaaliidu ja Rahvaliidu fraktsiooni liikmed, Res Publica erakonna esindaja Andres Stein, sõltumatu saadik Olavi Annuk ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Ants Prii. Reformierakonna fraktsioonist polnud kohal kedagi. Mitmed volikogulased olid puhkuse tõttu Jõgevalt ära sõitnud ja sellest ka volikogu kantselei juhatajale Jaan Järvele teatanud. Istungit juhatas Olavi Annuk

Volikogu esimehe koht kuulub Isamaaliidule

Senine volikogu esimees Raul Kull astus möödunudneljapäevasel istungil ametist tagasi. Jaan Järv selgitas, et kuna puudub ka volikogu aseesimees reformierakondalane Meelis Pauklin, tuleb vastavalt seadusele istungit juhatada volikogu kõige vanemal liikmel. Kõige eakam volikogulane, keskerakondlane Vaike Kõresaar puudus aga samuti ja istungit asus juhatama vanuselt järgmine saadik Olavi Annuk.

Tema eestvedamisel hakati valima volikogu esimeest. Isamaaliidu fraktsiooni esimees Kalle Piiskoppel esitas volikogu esimehe kandidaadiks oma erakonnakaaslase Ants Paju. Oma nõusolekust kandideerida oli Ants Paju kirjalikult teada andnud. Vastavalt volikogus koostööd tegema hakanud poliitiliste jõudude kokkuleppele kuulub volikogu esimehe ametikoht Isamaaliidule.

Valiti kolmeliikmeline häältelugemise komisjon: rahvaliitlane Kaido Lehtla, isamaaliitlased Jaano Terras ja Tiit Saarva. Valimiskasti avades selgus, et Ants Paju toetuseks oli kasti pandud 11 sedelit. Volikogu esimehe kandidaat ise ei hääletanud.

Volikogu loodab teha koostööd

Volikogu esimeheks valitud Ants Paju tänas toetuse eest ja asus istungit juhatama. Sissejuhatuseks avaldas ta arvamust, kuidas oleks mõttekas volikogu tööd korraldada. ?Jõgeva on väike linn küllalt kompaktsel territooriumil ja kui volikogu jääb oma töös tubaseks, on töö probleemne ning uus jaanirahu koalitsioon ei saa positiivset sõnumit toota. Volikogu töö peab toimuma seal, kus tegelikult on linna elu põletavad küsimused. Näiteks neljapäeval toimuski juba kokkusaamine tulevase staadioni juures,? nentis Paju.

Vastne linnavolikogu esimees avaldas lootust, et edaspidi rakenduvad volikogu töösse ka Reformierakonna fraktsiooni liikmed. ?Nende potentsiaal on olemas. Ilma koostööta pole volikogu ja omavalitsuse töös midagi  tulemuslikku loota,” kinnitas ta.

Volikogu valdav enamus toetas linnapea Heldur Lääne ettepanekut, et uus linnavalitsus võiks olla viieliikmeline. Heldur Lääne esitas abilinnapea kandidaadiks Isamaaliidu liikme Ago Rillo ning linnavalitsuse liikmekandidaatideks Viive Viira Isamaaliidust, Maido Mägi Rahvaliidust ja Terje Heina Res Publicast. Kõigi isikute nimed kanti hääletussedelile. Salajasel hääletamisel toetas kõiki neid 12 volikogulast.

Uus meeskond stardib

?Katsume võtta sellest, mis on varem tehtud, kõige parema. Probleemide lahendamisel võivad aga rõhuasetused muutuda,? ütles abilinnapea Ago Rillo, kes seni töötas Eesti Korteriühistute Liidu juristina. Kinnisvaraärile spetsialiseerunud füüsilisest isikust ettevõtja Viive Viira ütles, et soovib linnavalitsuse koosseisus tegelda ennekõike sotsiaalprobleemidega. ?On vaja lahendada muresid, mis parandaksid nii vanurite kui ka noorte perede olukorda. Lähiajal kavatsen kohtuda linna sotsiaaltöötajatega.?

Rahvaliitlane Maido Mägi hakkab linnavalitsuse liikmena tegelema heakorraprobleemide, teede ja tänavate olukorraga. Sama valdkond oli tema pädevuses ka eelmise linnavalitsuse koosseisus.

Volikogu vabastas ametist senise abilinnapea Aare Olgo, kes pärast Viktor Svjatõsevi umbusaldamist linnapea asendajana töötas. Kompensatsioonina otsustati Aare Olgole välja maksta ühe kuu töötasu.

Aare Olgo ei viibinud ise volikogu istungil tervislikel põhjustel. ?Mõned kuud tagasi oli mul operatsioon, mille tagajärjel on veel kõndimisega raskusi. Arstide arvates tuleks mul veelgi tööst eemal olla, kuid kujunenud olukorda arvestades pidasin oma kohuseks linnapead kuni uue linnapea ametissenimetamiseni asendada. Mu tervis taastub ja et sain eelmistel valimistel üle 50 hääle, loen oma kohuseks alustada tegevust linnavolikogu Keskfraktsiooni koosseisus,? kõneles Aare Olgo.

Volikogu Rahvaliidu fraktsiooni liige Mai Treial ütles tänusõnad ja andis lilled Luule Palmistele, kes eelmises linnavalitsuses esindas Rahvaliitu.

 Salajasel hääletamisel valiti uueks arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks Andres Stein, kes varem juhatas revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni etteotsa valiti Olavi Annuk. ?Tööd on  sellel komisjonil palju,  isegi väga palju,? tõdes sõltumatu poliitik Olavi Annuk.

Esmaspäeval hakkab vastne linnapea Heldur Lääne juhatama järgmist linnavalitsuse istungit. Volikogu tuleb taas kokku augustis.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus