Jõgeva linnavolikogu erakorraline istung möödus süüdistusi loopides

Neljapäeval keskfraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni kuuluva Jaano Terrase algatusel peetud Jõgeva linnavolikogu erakorralise istungi informatiivse päevakorrapunkti teemaks oli Palamuse lasteaia ehitamine ning selle võimalikud majanduslikud tagajärjed haldusreformi tulemusena moodustuvale Jõgeva vallale. Ainus, milles volinikud pärast poolteist tundi kestnud istungit näisid konsensusele jõudvat, oli rajatava lasteaiahoone võimalikult kiire valla omandisse saamise vajalikkus.


Volikogu liikmed erinevatest erakondadest tegid ettepanekuid lahendamaks olukorda nii, et lasteaia valmimine Palamusel ei pärsiks mitmete valdkondade arengut tulevases omavalitsuses.

Jõgeva linnapea Raivo Meitus andis ülevaate Palamuse lasteaia temaatikaga tegelemisest ühinemiskomisjonis. “Olukord on kurb ja muret tekitav. Juuni algul kirjutasime koos Torma vallavanema ja Jõgeva vallavanemaga kirja rahandusministeeriumile, milles palusime seisukohti Palamuse valla tegevuse kohta lasteaia ehitamisel. Ootame rahandusministeeriumi vastust, senini seda pole,” lausus ta.

“Et Palamuse vald on otsustanud ehitada lasteaia, on nende asi. Ehitus jääb aga uue valla lõpetada,” märkis volikogu aseesimees ja ühinemisläbirääkimiste juht Margus Kask.

Mai Treial keskfraktsioonist ütles, et Palamusel vajavad lasteaeda nii praegused kui ka tulevased lapsed. “Muretseme aga sellepärast, et Palamusel saaksid lisaks lasteaiale ehitatud ka teised vajalikud objektid.”

Treiali sõnul peaks haldusreformi teemadega tegelevad omavalituste rahandusspetsialistid saama tutvuda üürilepinguga Palamuse valla ja lasteaeda ehitava firma vahel.

Aare Olgo pakkus välja variandi kaaluda Palamuse lasteaia ehitamist ilma basseinide ja saunadeta. “Kuremaal on need olemas. Selle paiga areng on tulevase Jõgeva valla üks prioriteete.”

Olgo lisas, et Palamuse lasteaia ehitamise kohta on keskfraktsiooni liikmed saanud olulist infot eelmiselt Palamuse vallavanemalt Urmas Astelilt ja ka praeguselt vallavanemalt Rait Persidskilt.

“Aare Olgo on teinud häid ettepanekuid. Lahenduste leidmiseks on tarvis teha koostööd, mitte üksteist rünnata,” lasus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Taisto Liivandi.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kalmer Lain avaldas arvamust, et ühinev Jõgeva vald võiks kaaluda ehitajalt lasteaia ära ostmist. Teatavasti valmib lasteaed kontessioonilepingu alusel ja hakkab kuuluma ehitusfirmale. Ehitajaga on sõlmitud üürileping 20 aastaks, kuid hoone jääb ka edaspidi ehitaja omandisse. Vallal tuleb ehitajale tasuda 20 aasta jooksul üüri 4,7 miljonit eurot, pärast seda pole kindel, kas lasteaiateenust samas hoones jätkata saab.

Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil ei osalenud ühtegi ühinemispartnerit.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus