Jõgeva linnavolikogu enamus pooldas riigigümnaasiumi rajamist

 

Teisipäevasel istungil otsustas Jõgeva linnavolikogu toetada linnavalitsuse eelnõud riigigümnaasiumi rajamiseks Aia 34 asuvasse koolimajja ning sõlmida  haridus- ja teadusministeeriumiga leping selle hoone riigile üle andmiseks.

Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Peep Põdderi ettepanekul korraldati riigigümnaasiumi rajamise küsimuse otsustamiseks salajane hääletus. 19 volikogu liikmest toetas teemakohast otsust üheksa, vastu oli kuus, erapooletu üks ja kolm saadikut olid hääletuskasti pannud tühja sedeli. “Järgnevalt sõlmitakse haridus- ja teadusministeeriumiga leping riigigümnaasiumiks kavandatava Aia 34 koolimaja riigile üle andmise kohta. Linnavalitsus koostab omapoolse lepingu projekti, mida kõigepealt menetlevad haridus- ja kultuuri ning seejärel  majandus-, arengu- ning rahanduskomisjon. Seejärel arutatakse lepingut volikogu istungil.  Kui lepinguks vajaliku projekti menetlemiseks volikogus peaks rohkem aega kuluma, siis tasuks kaaluda mõtet enne Riigikogu valimisi haridus- ja teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks hea tahte protokoll allkirjastada,” ütles Jõgeva linnavolikogu esimees Meelis Pauklin.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus